Universiteit eert moedige professor

UTRECHT - De Universiteit Utrecht stelt ter gelegenheid van zestig jaar bevrijding de Koningsberger-leerstoel in als herinnering aan hoogleraar Victor Jacob Koningsberger (1895-1966). Hij was de eerste professor in Nederland die zich publiekelijk uitsprak tegen het weren van joodse collega's, aldus de Universiteit Utrecht. Koningsberger was hoogleraar algemene plantkunde en directeur van de Hortus Botanicus van de Universiteit Utrecht. Koningsberger zat van juli 1942 tot december 1943 als gijzelaar gevangen. Na zijn vrijlating verleende hij onderdak aan ondergedoken studenten en aan geallieerde oorlogsvliegers. Van 1952 tot 1953 was hij rector magnificus van de Universiteit Utrecht. De nieuwe leerstoel wordt gewijd aan vrede, vrijheid en rechtstaat. Deze eerste keer zal de titel verbonden worden aan een nog te benoemen hoogleraar vredesopbouw en de rechtstaat.