"Subsidiestop windparken zeer onverstandig"

UTRECHT - "Minister Brinkhorst slaat de plank volledig mis door subsidies voor windenergieprojecten te stoppen". Dat zegt onderzoeker Martin Junginger die vrijdag op ‘milieuvriendelijke energie’ promoveerde aan de Universiteit Utrecht. Brinkhorst wil voorlopig geen geld meer geven voor windparken op zee omdat de doelstelling toch wel gehaald wordt. "Hoogst onverstandig", zegt Junginger, vooral omdat het juist goed is als er financiële speelruimte is om de turbines steeds beter te ontwerpen en te bouwen.