Huisvrouwenclub wil van oubollig imago af

AMERSFOORT - De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (NVVH) in Amersfoort wil af van het oubollige imago dat de club parten speelt. Daarom is de naam gewijzigd in NVVH vrouwennetwerk. De vereniging gaat zich daarnaast met name op jonge vrouwen richten. Het nieuwe programma zal onderdelen bevatten die er altijd al waren, zoals cursussen over literatuur en muziek, theaterbezoek, reisjes en excursies. Het moet alleen minder oubollig zijn. Het ledenaantal van de huisvrouwenvereniging is de laatste jaren drastisch afgenomen. In de jaren '70 telde de vereniging 70.000 leden, nu zijn dat er nog 19.000. Vorig jaar zat de NVVH in geldnood, maar die problemen zijn nu opgelost, volgens de vereniging