Verlies Samas groter door reorganisatiekosten

BAARN - Kantoorinrichter Samas uit Baarn heeft in het boekjaar 2004/2005 een nettoverlies geleden van 44,8 miljoen euro tegen een nettoverlies van 33,9 miljoen euro in jaar daarvoor. De omzet daalde met 2 procent naar 354 miljoen euro. Het verlies is vooral opgelopen door reorganisatiekosten. De omzet leed onder de dalende kantoorinrichtingsmarkt. De marktvraag stabiliseert zich nu volgens Samas, al blijft het niveau laag. Het bedrijf rekent voor het lopende boekjaar 2005/2006 op een aanzienlijke verbetering van het resultaat. Voorwaarde is wel dat de huidige marktsituatie niet verslechtert. Samas schrapte in de afgelopen jaren honderden banen. Het bedrijf heeft nu 2500 mensen in dienst.