Rijksrecherche onderzoekt Maarssense fraudezaak

MAARSSEN - De Rijksrecherche is een onderzoek begonnen naar mogelijke fraude binnen het ambtelijk apparaat van de gemeente Maarssen. Inmiddels is een ambtenaar geschorst. De schorsing van een tweede ambtenaar wilde de gemeente Maarssen vrijdag niet bevestigen. De bemoeienis van de Rijksrecherche volgt op een onderzoek door een bedrijfsrecherchebureau. Daaruit bleek dat een ambtenaar, die zich met aanbestedingen bezighield, in ruil voor soms niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerde opdrachten, geschenken ontving van een technisch installatiebureau. De gemeente Maarssen wil niets over de zaak kwijt heeft een volledige communicatiestop afgekondigd.