Provincie neemt vuilstortplaats over

MAARSBERGEN - De Provincie gaat de nazorg van de vuilstortplaats Maarsbergen overnemen. Na sluiting van de stort, 11 jaar geleden, moest om milieuredenen nog wat nawerk worden verricht. Het ging om de controle van het grondwater, het verbranden van vrijkomende biogas en de herinrichting van het vrijgekomen terrein. De vuilstort Maarsbergen was hier voor verantwoordelijk maar draagt dit nu, tegen betaling van een geldbedrag, over aan de provincie. Het terrein wordt waarschijnlijk overgenomen door de Vereniging Natuurmonumenten.