"Amersfoort weet te weinig van adviseurs"

AMERSFOORT - Het gemeentebestuur van Amersfoort heeft weinig inzicht in de inhuur van externen. Dat zegt de gemeentelijke rekenkamercommissie na onderzoek. Uit dat onderzoek blijkt dat het college weinig weet over de inhuur van externe adviseurs over beleidszaken. Burgemeester en wethouders weten niet goed wat er gebeurt, hoe groot de noodzaak is tot het inhuren van externen en hoe vaak dat gebeurt. Het college zegt in reactie dat in Amersfoort bewust is gekozen voor ‘contractmanagement'; dat wil zeggen dat de verantwoordelijkheid voor de inzet van externen ligt bij de ambtenaren.