Kerkfusie forse kostenpost voor Protestantse Kerk

UTRECHT - De kerkfusie van hervormden, gereformeerden en lutheranen, die vorig jaar tot de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) leidde, heeft de PKN 800.000 euro aan extra uitgaven gekost. Mede daardoor heeft de kerk over 2004 een tekort van 1,1 miljoen euro geboekt. Dat heeft de PKN donderdag laten weten. De kerk heeft onder meer 300.000 euro afgeboekt door verminderde afdrachten van de plaatselijke gemeenten als gevolg van het afhaken van enkele tienduizenden behoudende hervormden die buiten de PKN zijn gebleven. Verder leverde de Protestantse Kerkdag van 12 juni, bedoeld om de kerkfusie te vieren, een tekort van 180.000 euro op. Het verenigingsproces zelf leidde tot 120.000 euro aan onvoorziene kosten, onder meer voor de akte van vereniging. Tenslotte kampte de regio Zuid-Holland met een tekort van twee ton uit voorgaande jaren.