Zorg wil top 'maatschappelijk verantwoord' belonen

UTRECHT - Ziekenhuizen, verpleeghuizen en psychiatrische instellingen zijn niet van plan maximumsalarissen voor bestuurders vast te stellen. Daarmee negeren de zorginstellingen het beleid van het kabinet om salarissen van bestuurders in de publieke sector te beperken. De instellingen bieden komende week minister Hoogervorst (Volksgezondheid) een gedragscode aan. Volgens die code moet de beloning van bestuurders in de zorg 'maatschappelijk verantwoord' zijn. Directeuren van zorginstellingen ontvangen doorgaans ruimschoots meer dan het bedrag, dat het kabinet als een maximum voor de publieke sector ziet. In beginsel mag het salaris van deze bestuurders niet hoger zijn dan dat van de minister president, wiens inkomen naar 150.000 euro wordt verhoogd. Blijkens de code beschouwen de instellingen een salaris van 220.000 euro als maatschappelijk verantwoord. De Nederlandse Vereniging van Zorgbestuurders in Utrecht ziet de instellingen als private bedrijven. De NVZD dreigt naar de rechter te stappen als de overheid in de salarissen ingrijpt. Volgens de code kunnen er wel richtlijnen worden opgesteld over de salariëring van directeuren. Instellingen kunnen daarvan afwijken als zij goede redenen hebben. De SP vindt dat Hoogervorst een bescheidener salariëring van directeuren moet afdwingen. Het Tweede-Kamerlid Kant wil een plafond van 120.000 euro, het huidige salaris van de premier. Volgens Kant is de stelling dat ziekenhuizen private instellingen zijn 'volstrekt onzinnig'. Kant wil de zaak dinsdag in de Kamer tijdens het vragenuurtje aan de orde stellen.