"Daklozen niet betalen voor werkproject"

UTRECHT - Veel daklozen en verslaafden dreigen de dupe te worden van nieuwe regels van het kabinet. Het Rijk wil dat daklozen en verslaafden niet meer betaald worden als ze meedoen aan werkprojecten, zoals het verkopen van de daklozenkrant. Als dat doorgaat, zullen veel mensen afhaken, zegt het Utrechtse Verwey-Jonker Instituut. Veel grote steden, waaronder Utrecht, hebben werkprojecten voor verslaafden en daklozen. Die projecten zijn erg belangrijk voor deze groep. Het is goed voor de motivatie en kost de overheid nauwelijks geld. Het Utrechtse Verwey-Jonker Instituut vindt dat het Rijk de gemeenten meer ruimte te geven om met werkprojecten te experimenteren.