Kerken gaan gezamenlijk energie inkopen

UTRECHT - Eenentwintig kerkgenootschappen willen voortaan gezamenlijk elektriciteit en aardgas inkopen. De kerken, aangesloten bij de Commissie kerkelijke gebouwen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO-K), hebben daartoe vrijdag in Utrecht een intentieverklaring ondertekend. Dat heeft de Protestantse Kerk in Nederland laten weten. De deelnemende kerken beheren samen ongeveer 8000 kerken en kerkelijke gebouwen. Ze hopen de steeds maar stijgende energiekosten te drukken door gezamenlijk energie in grote volumes af te nemen. De kerkgenootschappen gaan de beheerders van kerkelijke gebouwen uitnodigen aan het project 'Energie voor kerken' mee te doen. Ze hopen dat de eerste gezamenlijk ingekochte energie in januari wordt geleverd.