Spekman woest om stop leefgeld asielzoekers

UTRECHT - De Utrechtse wethouder Spekman vindt het onverantwoord om het leefgeld voor jonge asielzoekers die het land moeten verlaten, stop te zetten. Hij zegt dat in een boze brief aan de Tweede Kamer. Als jonge asielzoekers geen geld meer krijgen, belandt een deel van hen in de illegaliteit, vreest Spekman. Het ministerie van Justitie stopt met het betalen van leefgeld aan jongeren die weg moeten. Het gaat om ongeveer 4000 jong-volwassenen die uitgeprocedeerd zijn. Onder hen zijn eind-twintigers die al jaren in Nederland zijn en volgens de oude regeling al die tijd behandeld zijn als minderjarigen. Volgens de nieuwe Vreemdelingenwet worden ze echter behandeld als volwassenen.