Vele miljoenen voor Hollandse Waterlinie

UTRECHT - Vijf provincies leggen samen ruim 700 miljoen euro op tafel voor het behoud van de Hollandse Waterlinie. Behalve om de provincie Utrecht gaat het om Noord-Brabant, Gelderland en Noord- en Zuid-Holland. De 85 kilometer lange Waterlinie was in vroeger tijden onmisbaar bij de verdediging van het land. De linie loopt van Muiden tot aan de Biesbosch en passeert de stad Utrecht langs de noordzijde. Veel forten en kazematten zijn nog te zien, maar moeten ook in stand worden gehouden. In september tekenden het Rijk en de provincies daarover een akkoord.