Levenslang geëist tegen Mohammed B.

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een levenslange gevangenisstraf gëeist tegen Mohammed B. De officier van justitie acht bewezen dat B. op 2 november Theo van Gogh heeft vermoord en geprobeerd heeft omstanders en agenten dood te schieten. Ook zou B. Tweede-Kamerlid Hirsi Ali hebben belemmerd in haar werk. Alle misdrijven zijn volgens het Openbaar Ministerie gepleegd met terroristisch oogmerk. Minutieuze voorbereiding In de maand voor de moord ging B. de gangen na van de filmmaker. De officier van justitie acht niet bewezen dat B. in de voorbereiding van de moord door anderen is geholpen. Onbewogen B. reageerde ogenschijnlijk onbewogen op de eis. Gekleed in dezelfde zwarte djellaba en Palestijnse sjaal als maandag, maakte hij aantekeningen toen de officier van justitie de eis uitsprak. Mohammed B. spreekt toch Onverwacht nam B. dinsdag het laatste woord. Nadat de officier van justitie een levenslange celstraf had geëist en ontzetting uit het actief en passief kiesrecht, nam B. het laatste woord. Alvorens in het Arabisch van wal te steken, zei hij: 'Wauw. U heeft het mooi geschreven. En u gaat mij niet onderbreken.' Geen spijt B. richtte zich in zijn slotwoord tot de moeder van Van Gogh. Hij zei te hopen dat ze er rust bij vindt dat hij waarschijnlijk de hoogste straf voor de moord krijgt. Ook stelde B. dat hij haar pijn niet voelt 'omdat ik geen vrouw ben en niet weet hoe het voelt om een kind te verliezen'. B. zei bovendien dat hij op precies dezelfde manier zou handelen mocht hij ooit nog vrijkomen. Ook liet hij weten dat hij zich bij al zijn daden heeft laten leiden door zijn geloofsovertuiging. Pieter Baan Centrum Maandag, op de eerste dag van het proces, werd duidelijk dat Mohammed B. het onderzoek van het Pieter Baan Centrum (PBC) heeft gefrustreerd. De psychologen van de observatiekliniek noemden B. een 'gesloten boek'. De uitspraak is over twee weken.