D66: meer klassieke concerten in Vredenburg

UTRECHT - De Utrechtse D66-fractie maakt zich zorgen over het afnemend aantal klassieke concerten in Muziekcentrum Vredenburg. Door bezuinigingen op de omroeporkesten staan er voor het komende seizoen 25 klassieke concerten minder op de agenda dan anders. D66 vindt dat zorgelijk want Utrecht probeert juist om het culturele klimaat te verbeteren. De stad wil zelfs ooit Culturele Hoofdstad van Europa worden. D66 vraagt het stadsbestuur bovendien of dat gaat proberen het financiële gat te dichten dat nu ontstaat.