Provincie wil meer stageplekken allochtonen

UTRECHT - De provincie Utrecht wil meer allochtone VMBO- en MBO-leerlingen aan een stageplek helpen. Voor een aantal projecten stelt de provincie in totaal 350.000 euro beschikbaar. De provincie hoopt dat voor allochtone ondernemers vaker stageplaatsen zullen aanbieden. Nu zouden zij vaak niet weten dat ze als leerbedrijf kunnen fungeren. Bedrijven in instellingen kunnen geld van de provincie krijgen als ze met een goed plan komen. De plannen moeten goed zijn voor de integratie van allochtonen op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, bij sportverenigingen of in wijken en buurten.