Westbroekers zetten OZB-kruistocht voort

WESTBROEK - Huiseigenaren in Westbroek zeggen indien nodig tot aan de Hoge Raad te willen doorprocederen om hun onroerendzaakbelasting omlaag te krijgen. De woningen in Westbroek zijn tijdens de afgelopen jaren heel veel meer waard geworden. Sommige huizen zijn zelfs in waarde verdriedubbeld. Een bij-effect daarvan is dat de belastingaanslag over de woningen nu veel duurder uitvalt dan voorheen. De Westbroekse huizenbezitters eisen dat ze een mildere behandeling krijgen dan mensen van wie de woningen niet zo in waarde zijn gestegen. De gemeente en het ministerie weigeren dat.