Grote opknapbeurt voor oude woningen

BREUKELEN - 341 huizen van de wijk De Eendracht in Breukelen worden de komende jaren aangepakt. De verouderde huizen zouden eigenlijk worden gesloopt,maar de gemeente kwam daarop terug na verzet van wijkbewoners. Samen met de buurt gaat Breukelen nu aan de slag met de grootscheepse verbouwing. Het globale plan,waaraan bewoners, gemeente en woningbouwvereniging Vecht en Omstreken hebben gewerkt,is vandaag officieel ondertekend