Herstel kerk Vinkeveen op schema

DE RONDE VENEN - De verzakte Nederlands Hervormde Kerk in Vinkeveen kan in november weer in gebruik worden genomen. Het herstel van het gebouw is tijdens de bouwvakvakantie gewoon doorgegaan en verloopt voorspoedig. De totale kosten van de opknapbeurt liggen inmiddels op 655.000 euro. Het bestuur van de kerk heeft het monumentenfonds om een bijdrage gevraagd. Daarnaast worden fondsen en sponsoren aangeschreven om bij te dragen in het herstel.