Kliko's moeten hardrijders afremmen

HOUTEN - Bewoners van de Houtense wijk De Tuinen zetten hun kliko's in tegen het grote aantal hardrijders in hun buurt. De afvalbakken zijn voorzien van 30 km-stickers. De bewoners hopen dat auto's daardoor rustiger gaan rijden. Volgens de bewoners houden maar weinig mensen zich aan de limiet van 30 km per uur. Dat zou gevaarlijke situaties in de wijk opleveren. De gemeente heeft wel drempels aangelegd, maar die hebben niet het gewenste effect. Achter De Tuinen komt bovendien nog een nieuwe woonwijk met 500 woningen. Dat betekent volgens de bewoners drie tot vier keer zo veel auto's.