"Afdeling kindercardiologie UMC verbeterd"

UTRECHT - Het UMC heeft goede maatregelen genomen op de afdeling kindercardiologie na de zaak Charlotte Floor. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft dat geconstateerd. Baby Charlotte overleed in 2001 na een dotterbehandeling die achteraf niet noodzakelijk bleek. Het incident was het gevolg van een verziekte werksfeer en slechte onderlinge communicatie. De verantwoordelijk kindercardioloog kreeg anderhalf jaar cel. Na een bezoek aan de afdeling zegt de inspectie dat de samenwerking tussen de specialisten en de sfeer op de afdeling is verbeterd doordat de medische staf is vervangen.