Amersfoortse wethouder weg in 2006

AMERSFOORT - Wethouder Jan de Wilde verlaat de lokale politiek van Amersfoort. Na de verkiezingen van maart 2006 wordt hij directeur van Schipper Bosch Vastgoed. De Wilde stelt zich niet beschikbaar voor een nieuwe termijn. Hij gaat zich bezig houden met project in Arnhem en het industrieterrein Kleefse Waard. Met de gemeente is afgesproken dat De Wilde in zijn nieuwe functie twee jaar geen zaken doet met Amersfoort. Om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen heeft De Wilde al een aantal taken overgedragen aan collega-wethouders.