Inspectie naar Iederwijsschool Heuvelrug

DRIEBERGEN - De Driebergse basisschool Iederwijs Heuvelrug krijgt in oktober bezoek van de Onderwijsinspectie. Die bekijkt of de basisschool voldoet aan de gestelde eisen. Zo moet het lesprogramma aansluiten bij het voortgezet onderwijs. De leerlingen met een achterstand moeten extra hulp krijgen. De gemeente Driebergen besluit op basis van de bevindingen van de inspectie of de Iederwijsschool wordt erkend.