Toneelclub raakt opslagruimte kwijt

DE BILT - Toneelclub Steeds Beter heeft dit weekend de opslagplaats op het MOB-terrein in De Bilt moeten verlaten. Een deel van de decorstukken kwam terecht bij het grofvuil, een deel is tijdelijk opgeslagen bij een boer. De gemeente heeft bouwplannen voor het terrein,die overigens nog niet zijn uitgevoerd. De toneelclub voelt zich in de steek gelaten door de gemeente. Eerder vond de vereniging onderdak in een voormalige voetbalkantine, maar ook die moest de club verlaten.