Stadskind beweegt veel te weinig

UTRECHT - Drie procent van de kinderen in Nederlandse steden beweegt voldoende, de rest beweegt te weinig. Dat blijkt uit een TNO-onderzoek onder 1200 scholieren uit tien Nederlandse wijken, onder meer in Amersfoort. Kinderen onder de 18 moeten volgens de norm minstens een uur per dag intensief bewegen. Op normaal tempo lopen of fietsen is niet intensief en valt daar dus niet onder. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen in wijken met meer sportvelden, laagbouw en woonerven, meer bewegen dan kinderen elders. Van de tien onderzochte wijken worden er de komende jaren vijf op de schop genomen. Daarna wordt bekenen of de kinderen meer zijn gaan bewegen.