ProRail en Rover rollebollend over straat

UTRECHT - Reizigersvereniging Rover en spoorwegbeheerder ProRail liggen flink met elkaar in de clinch. Volgens ProRail slaan de conclusies van Rover nergens op. Rover had gezegd dat een medewerker van ProRail belastend bewijsmateriaal over de ontsporing op 10 juni in Amsterdam had weggemoffeld. De reizigersvereniging wil dat het ministerie van Verkeer de leiding bij ProRail laat overnemen. ProRail zegt dat de medewerker gewoon zijn werk heeft gedaan. Het KLPD bevestigt dat de werkwijze van ProRail rond de ontsporing niet volgens de regels is geweest.