Provincies willen 'Groene Hart-tax'

UTRECHT - Mensen die in het Groene Hart gaan wonen, krijgen te maken met een extra belastingheffing. De provincies Utrecht en Noord- en Zuid-Holland zijn van plan die maatregel door te voeren. De provincies willen het Groene Hart beter beschermen door de extra tax. Het geld is nodig voor het uitvoeren van plannen die zijn gemaakt voor de bouw van extra huizen, recreatie en de opvang van water. In het verleden is wel geprofiteerd van het groene karakter, maar dat is nooit uitgedrukt in geld, zegt gedeputeerde Dwarshuis van de provincie Zuid-Holland.