NIBUD: Beloofde vooruitgang valt tegen

UTRECHT - De vooruitgang die de regering heeft beloofd valt tegen. Dat vindt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) in Utrecht. Hoewel het kabinet enkele miljarden uittrekt voor koopkrachtverbetering in het komende jaar, zullen met name ziekenfondsverzekerden er in 2006 nauwelijks op vooruit gaan. Het NIBUD heeft dit berekend nadat minister Zalm vanmiddag de Miljoenennota 2006 aan de Tweede Kamer presenteerde. Onderaan dit bericht vindt u de veranderingen in koopkracht voor de 85 meest voorkomende huishoudens. Ziekenfondsverzekerden: oppassen Vooral mensen die via het ziekenfonds zijn verzekerd, gaan er in 2006 nauwelijks op vooruit. Het NIBUD waarschuwt hen: reken je niet rijk in 2006. Hun loonstrookje zal in 2006 door nieuwe belasting- en premiemaatregelen een beduidend hoger bedrag laten zien dan dit jaar. Maar als de rekeningen daarna betaald moeten worden, van de nieuwe zorgverzekering bijvoorbeeld, zullen ze merken dat ze nauwelijks iets extra´s overhouden. Particulieren meer te besteden Voor particulier verzekerden wordt de situatie in 2006 rooskleuriger. Zij schrikken misschien even als zij in januari hun eerste loonstrookje zien, omdat het eindbedrag flink lager is vanwege het nieuwe ziektekostenstelsel. Maar aan het eind van de maand zullen ze toch meer overhouden, door een daling van hun ziektekostenpremie. Zeker gezinnen met kinderen met een inkomen hoger dan 3000 euro per maand hebben in 2006 meer geld te besteden. Gezinnen met kinderen Het NIBUD heeft bij de berekening van de koopkracht overigens geen rekening gehouden met de afschaffing van het lesgeld voor 16 en 17 jarigen en ook niet met het extra geld dat voor de kinderopvang beschikbaar komt. Gezinnen met kinderen kunnen er dus nog meer op vooruit gaan. Kwetsbare groepen Een tegenvaller volgens het NIBUD is dat uitkeringsgerechtigden en voornamelijk gezinnen in de bijstand nauwelijks meer ruimte in hun budget krijgen. Het instituut had gehoopt dat de kwetsbare groepen er meer op vooruit zouden gaan. Alleenstaanden met een bijstanduitkering en 65-plussers met een AOW-uitkering moeten er zelfs rekening mee houden dat zij er in 2006 op achteruit gaan. Rekenen en budgetteren De komst van het nieuwe zorgstelsel in 2006 zorgt er voor dat we een financieel ingewikkelde tijd tegemoet gaan. Het NIBUD adviseert iedereen om nog bewuster met zijn geld om te gaan. De consument zal zelf om zijn zorgtoeslag moeten vragen en er ook zelf voor moeten zorgen dat het geld van die toeslag gebruikt wordt voor de ziektekostenverzekering. Het NIBUD vreest dat voor sommige groepen de verleiding groot zal zijn om de toeslag te gebruiken voor het betalen van andere rekeningen. Tijd vrij maken Verder raadt het NIBUD iedereen aan in de kerstvakantie een dag uit te trekken om allerlei keuzes rond het nieuwe zorgstelsel op een rij te zetten. Welke verzekeraar, welk pakket, met of zonder eigen risico en hoe hoog moet dat risico dan zijn? Er kan volgens het NIBUD veel worden bespaard als een huishouden zich kan aansluiten bij een collectieve verzekering. Dit kan via sommige werkgevers, maar waarschijnlijk ook via patiëntenverenigingen of ouderenbonden. De belangrijkste veranderingen op een rij Behalve de nieuwe zorgverzekering – waaraan iedereen vermoedelijk zo´n 90 euro per maand zelf moet gaan betalen – zijn er meer geplande maatregelen die invloed hebben op ons budget: de verlaging van de ww-premie, veranderingen in de heffingskorting, een verhoging van de ouderenkorting, afschaffing van de Onroerendzaakbelasting (OZB) en verlaging van de AWBZ-premie. Door op de link hieronder te klikken, vindt u een overzicht van de veranderingen per huishouden.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.