Steeds meer klachten over herrie Schiphol

UTRECHT - Het aantal klachten over herrie van de luchthaven Schiphol vanuit onze provincie neemt toe. Vooral uit Woerden, Kamerik en de stad Utrecht komen veel klachten. De toename van de overlast wordt door de Polderbaan veroorzaakt, die 2,5 jaar geleden in gebruik werd genomen. De provincie Utrecht maakt zich zorgen en wil de geluidsoverlast in kaart gaan brengen. De provincie onderzoekt daartoe verschillende meetmethodes. Volgende week komt het provinciebestuur met een tussenrapportage over nieuwe proefmetingen.