Internetcursus voor depressieve jongeren

UTRECHT - Depressieve jongeren kunnen hulp zoeken op internet. Het Utrechtse Trimbos Instituut heeft de onlinecursus gripopjedip ontwikkeld. Onder leiding van een deskundige kunnen depressieve jongeren tussen de 16 en 25 jaar met elkaar praten in een zogenaamde 'chatbox' op www.gripopjedip.nl In Nederland hebben naar schatting 80.000 jongeren last van depressiviteit, maar ze schamen zich vaak om naar een GGZ-instelling te gaan. De groepscursus via internet is anoniemer en zal daarom aanslaan, verwacht het Trimbos Instituut. Een proefproject trok al 250 aanmeldingen.