Oppositiepartij wil klaarheid Kleine Haag

AMERSFOORT - De partij Jouw Amersfoort wil opheldering van het stadsbestuur over de plannen voor een opvang voor drugsverslaafden aan de Kleine Haag. Volgens de oppositiepartij blijkt uit de bouwaanvraag dat de gemeente het gebouw flink wil uitbreiden. Omwonenden hebben daarbij recht op inspraak, maar dat hebben ze volgens Jouw Amersfoort niet gehad. Ook zou het bestemmingsplan niet kloppen. De gemeente wil een drugshotel in het voormalige pand van het Groene Kruis vestigen. De plannen leidden tot felle protesten uit de buurt, en zelfs tot een bezetting van het pand door omwonenden.