"Bestuur Randstad moet eenvoudiger"

UTRECHT - Het bestuur van de Randstad moet simpeler, zeggen de burgemeesters van de vier grote steden, samen met vier Commissarissen van de Koningin. Volgens de bestuurders bemoeien te veel mensen zich met het bestuur, waardoor de besluitvorming onnodig traag gaat. De economische groei in de Randstad blijft daardoor achter bij die in de andere grootstedelijke Europese regio's. Burgemeester Brouwer van Utrecht en de andere bestuurders presenteren woensdag een manifest. Ze willen dat er binnen twee jaar een commissie komt, die kijkt hoe het bestuur van de Randstad beter kan.