Boot gemeentesecretaris Heuvelrug

HEUVELRUG - De nieuw te vormen Utrechtse gemeente Heuvelrug krijgt Linda Boot als gemeentesecretaris. Boot is nu directeur bij het ministerie van OC&W, waar ze leiding geeft aan de fusie van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Verder is Boot loco-secretaris geweest bij stadsdeel Oud Zuid van Amsterdam. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders zal Boot per 1 januari in haar nieuwe functie benoemen.