Overspannen spookraadslid hervat werk

AMERSFOORT - Het Amersfoortse spookraadslid Mustafa Özcan gaat op 23 april weer aan de slag. Dat laat hij weten in een verklaring.
Özcan was het afgelopen jaar geen één keer aanwezig. Wel streek hij een maandelijkse vergoeding op van 1700 euro. In een brief laat het raadslid weten dat hij overspannen was en alles behalve trots is op de ontstane situatie.
BRIEF ÖZCAN
Geachte dames en heren,
De afgelopen periode heb ik een intense worsteling ervaren. Ik weet hoe groot de verantwoordelijkheid is die mij als raadslid is gegeven, en de verwachting die mijn achterban had en heeft door het uitbrengen van hun stem op mij. Afscheid en afstand nemen was geen optie. Ik besef inmiddels dat ik in de afgelopen periode overspannen was. Hierdoor kon ik het niet opbrengen om invulling te geven aan de taken van de volksvertegenwoordiger.
Die enorme wurggreep heeft mij grote zorgen gegeven, ook ten aanzien van de mensen dicht om mij heen. Ik heb mijzelf altijd recht in de ogen willen kijken, maar ben alles behalve trots op de situatie die ik heb laten ontstaan. Ik besef dat ik afgelopen jaar hier eerder over had moeten communiceren, maar was daartoe niet in staat.
Nu, precies een jaar na mijn laatste aanwezigheid in de raad, wil en zal ik een nieuwe weg inslaan. Met alle mogelijkheden die ik heb, zal ik mijn werk als raadslid oppakken en per 23 april 2013 de vergaderingen van de gemeenteraad opnieuw bijwonen. Ik voel me daarbij gesteund door de hulp die mij wordt geboden door mensen om mij heen.

VERKLARING BURGEMEESTER

Met de heer Mustafa Özcan heb ik op woensdag 10 april, in aanwezigheid van de raadsgriffier, een uitvoerig gesprek gevoerd over zijn afwezigheid als raadslid. Als voorzitter van de raad wilde ik hem diep in de ogen kijken en indringend de vragen voorleggen die leven bij veel mensen, in en buiten Amersfoort.
We hebben gesproken over de persoonlijke situatie van de heer Özcan, de worsteling waarin hij zich bevond en de weerslag die dit heeft gehad op de leden van zijn gezin. Zijn besluit dat hij zijn raadswerk weer zal oppakken, vraagt van ons allen het vertrouwen dat de heer Özcan deze toezegging gestand zal doen."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.