Verdubbeling zwakke middelbare scholen in Utrecht

PROVINCIE UTRECHT - Het aantal zwakke middelbare scholen in de regio is het afgelopen jaar toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van de onderwijsinspectie, die jaarlijks de kwaliteit van de scholen onder de loep neemt.
Opvallend is dat het aantal zwakke scholen vooral gestegen is in de stad Utrecht. Hier is het aantal zwakke afdelingen meer dan verdubbeld, van drie naar acht. Ook in Vianen, Stichtse Vecht, De Bilt en Veenendaal kwamen er meer zwakke afdelingen bij. In Amersfoort nam het aantal juist af. De Inspectie noemt de uitkomsten in de provincie Utrecht 'opvallend', omdat het aantal zwakke scholen landelijk gezien juist is afgenomen.
Uit de cijfers blijkt dat meer dan twaalf procent van de afdelingen in het voorgezet onderwijs in onze regio zwak is. Vorig jaar was dat nog ruim acht procent. Concreet betekent dat in 2012 één op de acht schoolafdelingen onder de norm presteerde. Met de afdelingen doelt de Inspectie op de onderwijstypes binnen een school, zoals vmbo, havo en vwo.

HOOPVOL

De kwaliteit van de vmbo's staat al jaren onder druk in Utrecht. Gemeente en scholen voeren momenteel een pakket maatregelen in om de kwaliteit te verbeteren. Één van de vmbo's die als zwak uit de bus komt, is de mavo van het Utrechtse Via Nova College. Volgens directeur Wim de Boom ziet de toekomst van de Utrechtse vmbo-scholen er rooskleurig uit, omdat er de afgelopen jaren flink is geïnvesteerd is in beter onderwijs: "We hebben bij ons op school veel energie gestoken in reken- en taalonderwijs, want dat is belangrijk voor de uiteindelijke prestatie".
Ondanks dat er flink is geïnvesteerd, is het aantal zwakke schoolafdelingen dus nog wel gestegen. De Boom heeft wel een verklaring voor het predicaat zwakke schoolafdeling van zijn school: "De inspectie beoordeelt een school op basis van de gemiddelde schoolprestaties van drie achtereenvolgende jaren. We waren zwak, maar deden het dankzij de investeringen vorig jaar voor het eerst weer goed. Dat zien we alleen nog niet terug in het gemiddelde. Maar als we het dit jaar wéér zo goed doen, scoren we volgend jaar hopelijk weer een voldoende'

BETERE BASISSCHOLEN

Goed nieuws komt er van de basisscholen in de provincie Utrecht. In de regio zijn namelijk geen zeer zwakke basisscholen meer. Vorig jaar presteerden drie basisscholen in Utrecht, Maarssen en Vianen nog zeer zwak. De kwaliteit van het basisonderwijs is vooral opvallend gestegen in de stad Utrecht. Daar halveerde het aantal zwakke basisscholen van acht naar vier procent van het totale aanbod scholen. De regionale daling is vergelijkbaar met het landelijke beeld.
Ook in onder meer Baarn, Amersfoort, Zeist en Veenendaal zijn nog zwakke scholen. Volgens de Inspectie hebben de scholen het afgelopen jaar veel gedaan om de kwaliteit te verbeteren, maar zijn ze er nog niet.

FINANCIEEL KLEM

Landelijk zijn er trouwens ook zorgen over de kwaliteit van het onderwijs. De meeste scholen scoren namelijk nog steeds gemiddeld, terwijl de inspectie juist de gemiddelde kwaliteit omhoog wil hebben. De Algemene Onderwijsbond in Utrecht onderschrijft die conclusie van de Inspectie van het Onderwijs. De bond spreekt van een kwaliteitsstagnatie is in het onderwijs.
Dat de kwaliteit niet omhooggaat, ligt volgens AOb-voorzitter Walter Dresscher aan de financiële klem waar het onderwijs in zit: "We hebben lucht nodig. Scholen hebben te maken met stijgende kosten die niet worden gecompenseerd en kampen in het basisonderwijs vaak met een krimpend scholierenbestand." Hij vindt dat er geen excuus is om genoegen te nemen met basiskwaliteit en daarna achterover te leunen.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.