RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

Zondag: Het schone van afval


Zondag zendt RTV Utrecht het programma Het schone van afval uit. De gemiddelde Utrechter produceert ongeveer 400 kilo afval per jaar. We worden aangespoord ons afval zo goed mogelijk te scheiden. GFT, papier, plastic, glas, elektrische apparaten, textiel… Maar wat gebeurt er daarna eigenlijk mee? In de vierdelige televisieserie Het schone van afval zijn de verschillende afvalstromen te zien. En krijgt de kijker antwoord op de vraag wat er nou eigenlijk echt met ons afval gebeurt!

Tegenwoordig is het heel normaal om je afval te scheiden. Al jaren zamelen we glas, batterijen, kleding en papier apart in en tegenwoordig ook plastic, blik en drinkpakken. Maar kan dat scheiden eigenlijk niet net zo goed achteraf? Wordt alles uiteindelijk toch niet op een hoop gegooid en kost het allemaal niet heel veel geld? En wat mag er nou eigenlijk wel en niet in al die verschillende containers? In de televisieserie Het schone van afval komen al deze vragen aan bod. Zo krijgt de kijker een kijkje in de keuken van het recyclen!