RTV Utrecht: onze organisatie

In vogelvlucht onze geschiedenis
De eerste regionale omroep werd opgericht in Limburg en op kerstavond 1945 vond de eerste radio uitzending plaats. Een maand later volgt Regionale Omroep Noord; eerst voor de drie noordelijke provincies gezamenlijk, later voor iedere provincie afzonderlijk. Daarna kreeg pas in 1959 Overijssel een regionale omroep, waarna andere provincies volgden.

De provincie Utrecht was de laatste provincie waar een regionale radiozender werd gestart: in 1989. Ook met het starten van regionale televisie was deze provincie de laatste: ver in het jaar 2000. In andere provincies was dat in de jaren 90 al gerealiseerd. Dit had tot gevolg dat de meeste regionale omroepen al een duidelijke positie hadden ingenomen in het provinciale medialandschap voordat de commerciële omroepen in Nederland opkwamen.

Hiermee verschilt RTV Utrecht van de meeste andere regionale omroepen. De regionale televisie moest worden opgestart in een medialandschap met meer dan 20 zenders. Dit betekende dat RTV Utrecht de regionale zenders moest positioneren in een aan flinke concurrentie onderhevige situatie.

Op nationaal niveau worden de regionale omroepen gewaardeerd: regionale radio is marktleider en de televisie uitzendingen hebben een hoog bereik.

RTV Utrecht
In 1989 werd gestart met regionale radio, Radio M en in 2000 met regionale televisie. Provinciale Staten had echter als voorwaarde gesteld dat er een fusie moest komen tussen de regionale omroep (ROSU) en de lokale omroep van de stad Utrecht (Omroep Utrecht), want anders zou er geen regionale televisie komen in de provincie Utrecht. Er werd een samenwerkingsbestuur opgericht, de Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland (Stichting SPOMN). In 2002 is de fusie gerealiseerd en is RTV Utrecht ontstaan.

Door deze fusie heeft RTV Utrecht de beschikking over vier zenders voor provincie en stad Utrecht. Daarnaast beschikt RTV Utrecht over Tekst TV, Teletekst, Internet en het Open Kanaal. Via deze verschillende media worden alle inwoners van de provincie Utrecht 24 uur per dag op de hoogte gebracht van belangrijke ontwikkelingen in de provincie en stad Utrecht.

Al deze media, inclusief internet en teletekst, hebben ieder een eigen manier van informeren gericht op een deel van de totale Utrechtse bevolking. RTV Utrecht wil via deze media alle inwoners van de provincie Utrecht bereiken.

De zenders
RTV Utrecht bestaat uit:

• RTV Utrecht
De regionale televisiezender brengt nieuws, achtergronden en informatie over de provincie Utrecht. Daarnaast is er ook aandacht voor sport, kunst, cultuur en natuur in de provincie.

• Radio M Utrecht
De regionale radiozender brengt 24 uur per dag informatie met nieuws uit binnen- en buitenland en uit de provincie Utrecht. Dit wordt afgewisseld met de beste muziek van toen en nu. In de spits is er twee keer per uur actuele verkeersinformatie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het weer, uitgaanstips, cultuur en sport.

• UStad
Televisie met nieuws, informatie en cultuur uit de stad Utrecht. Ook worden programma’s uitgezonden die gemaakt zijn door studenten en bewoners.

• Bingo FM
Bingo FM is het radiostation voor inwoners in de stad Utrecht. Bingo FM draait 24 uur per dag uitsluitend Nederlandstalige muziek afgewisseld met verkeersinformatie, nieuws en informatie uit de stad.

Calamiteitenzender
Radio M Utrecht is ook de formele calamiteitenzender voor de provincie. Wanneer zich een calamiteit voordoet, dien je af te stemmen op Radio M Utrecht (FM 93.1 of via de kabel). Via deze zender word je dag en nacht op de hoogte gehouden. Het normale programma wordt dan onderbroken door extra nieuwsberichten, informatiebulletins en zonodig officiële mededelingen van het Bevoegd Gezag. Ook via Tekst TV op RTV Utrecht, internet en teletekst krijg je informatie tijdens een calamiteit.

FunX
RTV Utrecht draagt financieel bij aan de realisatie van FunX, editie Utrecht.

Visie, missie en kernwaarden RTV Utrecht

Kernwaarden:

 • Betrouwbaar
 • Betrokken
 • Verrassend
 • Verbindend


Identiteit:

RTV Utrecht is een onafhankelijke regionale publieke omroep die álle inwoners van Utrecht wil informeren over en betrekken bij hun directe omgeving.

Met onze verhalen willen wij bijdragen aan meningsvorming, ontspanning bieden en de onderlinge band tussen mensen in de regio versterken.

Visie:

RTV Utrecht wil de herkenbare en onmisbare schakel zijn in het mediagebruik in de regio, door de onderscheidende wijze waarop we dagelijks aandacht geven aan belangrijke thema’s of onderwerpen die de inwoners direct aangaan.

Als regionale omroep richten we ons specifiek op de provincie en zoomen als geen ander in op wat daar speelt op gebieden als nieuws, sport, cultuur, natuur, politiek of geschiedenis. We kijken verder dan de landelijke media en betrekken mensen en organisaties uit de regio bij onze programmering.

Missie:

Wij dragen bij aan een goed geïnformeerde en betrokken samenleving, door:

 • zichtbaar te maken wat er leeft bij de mensen in alle steden, dorpen en straten van de provincie.
 • de diversiteit van onze samenleving een gezicht te geven, zodat we elkaar beter leren kennen
 • te duiden wat de gevolgen zijn van (landelijk) beleid voor onze regio.​
 • samen te werken met partners met gedeelde doelstellingen met wie we ons media-aanbod verrijken.
 • onze verhalen in vele vormen te delen, op alle kanalen waar ons publiek actief is.​

Ambitie:

Wij weten wat er leeft in onze provincie en maken iedere dag verhalen die ertoe doen.

We bereiken alle inwoners van de provincie Utrecht en weten mensen te boeien en te betrekken bij hun eigen leefomgeving. Dankzij RTV Utrecht voelen inwoners zich gehoord, betrokken en begrijpen wat er in de provincie speelt. Zo vormen ze hun meningen of stellen die bij.

De organisatiestructuur
Bij RTV Utrecht werken meer dan 100 mensen in vaste dienst. Daarnaast worden ook nog vele freelancers ingeschakeld voor specifieke diensten, zoals bijvoorbeeld sportverslaggeving.

Bestuurlijke organisatie
Op grond van de statuten is het dagelijks bestuur in handen van de heer G.W. Schuiteman. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het gevoerde beleid.

Functies en namen van de RvT:

 • Mevrouw J. van Breugel, voorzitter, remuneratiecommissie
 • Mevrouw C. Sarolea, vice-voorzitter, remuneratiecommissie
 • Mevrouw F. Hufner, lid
 • Mevrouw O.R. Sival – Groenveld, lid, auditcommissie
 • De heer L.W. de Wit, lid, auditcommissie

Mediaraad
Stichting SPOMN richt zich op de regionale zenders en keurt het programmabeleid goed dat door het omroepbedrijf is gemaakt. OUS richt zich daarentegen op de lokale zenders. De Mediawet verplicht zendgemachtigden ook om een Mediaraad te hebben. Daarin zitten vertegenwoordigers afkomstig van organisaties en bedrijven die een goede afspiegeling vormen van maatschappelijke stromingen in de provincie Utrecht. Deze vertegenwoordigers stellen het programmabeleid vast en geven hun goedkeuring. RTV Utrecht beschikt over een gezamenlijke Mediaraad die zich richt op de regionale en lokale zenders. Op deze pagina over de Mediaraad zie je wie er op dit moment inzitten.

Jaarverslagen
Ieder jaar publiceert RTV Utrecht een jaarverslag over het voorgaande kalenderjaar. RTV Utrecht is eind 2002 ontstaan uit een fusie tussen de lokale omroep van de stad Utrecht en de regionale omroep van de provincie Utrecht. Vandaar dat de jaarverslagen starten vanaf het jaar 2003. Op deze pagina kun je ze vinden.

Samenwerken
RTV Utrecht werkt graag samen voor programma's op de verschillende kanalen van RTV Utrecht. Voor meer informatie over samenwerking kun je terecht bij de afdeling Staf Programmering & Externe producties, te bereiken via externeproducties@rtvutrecht.nl of per telefoon op 030 - 8 500 600.

Persbericht? Dat kun je rechtstreeks mailen naar de redactie nieuws@rtvutrecht.nl.