RTV Utrecht Panel: meest gestelde vragen en jouw privacy

Hier vind je de meest gestelde vragen van deelnemers van het RTV Utrecht Panel. Als je een vraag hebt waar je geen antwoord op kunt vinden, kun je ook rechtstreeks contact met ons opnemen.

Wat zijn de voordelen van deelname aan het RTV Utrecht Panel?
Door deel te nemen aan het RTV Utrecht Panel kun je jouw mening over verschillende zaken kenbaar maken, zodat RTV Utrecht nog beter in staat is om aan de ideeën en wensen van de inwoners van de provincie Utrecht tegemoet te komen. Daarnaast maak je als deelnemer kans op leuke prijzen.

Waarvoor worden mijn persoonsgegevens gebruikt?
Jouw persoonsgegevens worden door het RTV Utrecht Panel gebruikt om je te selecteren voor die onderzoeken die voor jouw persoonlijke situatie relevant zijn. Gegevens worden anoniem verwerkt en worden natuurlijk zo goed mogelijk beveiligd (zie jouw privacy hieronder)

Wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten?
Op basis van de onderzoeksresultaten kan RTV Utrecht beter inspelen op de wensen en behoeften van de inwoners van de provincie Utrecht, om uiteindelijk nog betere radio- en televisieprogramma's te kunnen aanbieden. De gegevens worden anoniem verwerkt in een rapportage door de afdeling Marketing & Communicatie.

Hoe lang duurt het invullen van een vragenlijst?
We proberen de vragenlijsten altijd zo kort mogelijk te houden. Meestal duurt het invullen van een vragenlijst tussen de 5 en 10 minuten.

Over welke onderwerpen voert het Panel onderzoek uit?
De onderwerpen die aan bod komen zijn divers. Wat vind je van een bepaald radio- of televisieprogramma? Naar welke muziek luister je graag? Hoe vaak kijk je televisie en op welke momenten? In ieder geval gaan de vragen altijd over jou in relatie tot RTV Utrecht. Soms worden er ook vragen gesteld over je interesses en hobby's omdat RTV Utrecht de inwoners van de provincie Utrecht graag beter wil leren kennen. Ook kan jouw mening over een nieuwsfeit gevraagd worden ten behoeve van onze nieuwsredactie.

Kan ik een vragenlijst "offline" invullen?
Nee. Tijdens het invullen van een vragenlijst is het noodzakelijk dat er een internetverbinding is.

Probeert het Panel wel eens iets te verkopen via een vragenlijst?
Absoluut niet. Wij zijn alleen geïnteresseerd in jouw mening en zullen nooit iets proberen te verkopen.

Zijn er kosten verbonden aan mijn deelname?
Er zijn geen kosten verbonden aan uw deelname aan het RTV Utrecht Panel. Deelname aan het RTV Utrecht Panel en het meedoen aan onderzoek van het RTV Utrecht Panel is volledig gratis en vrijblijvend.

RTV Utrecht Panel: jouw privacy

Bescherming van persoonsgegevens
Privacy en de bescherming van persoonsgegevens zijn van groot belang voor RTV Utrecht. Daarom voert RTV Utrecht een streng privacy-beleid.

Uw persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan derden.
Deelnemen aan onderzoek van RTV Utrecht is altijd volledig anoniem. RTV Utrecht behandelt verstrekte persoonlijke gegevens zeer vertrouwelijk. Deze gegevens zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld. RTV Utrecht houdt zich aan de regels betreffende privacy zoals die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens ("WBP").

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor onderzoek
Zoals gezegd worden persoonsgegevens alleen gebruikt voor statistische doeleinden. Nooit zal er op een andere wijze gebruik van worden gemaakt. Zo staat RTV Utrecht geen (direct) marketing acties toe of welke andere vorm van oneigenlijk "gebruik" dan ook.

Hoe verwerken wij uw gegevens?
Wij werken met het RTV Utrecht Panel samen met Motivaction. Je kunt nalezen hoe zij omgaan met uw gegevens.