RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht


Jaap Huibers


Chronisch Vermoeidheid Syndroom, Co-enzym Q 10 en magnesium.


Goedemorgen luisteraars,

Vorige week las ik in de media een bericht over het Chronisch Vermoeidheid Syndroom, ook wel M.E. of Post Viraal Syndroom genoemd. Er bestaat namelijk al tientallen jaren gesteggel over dit probleem-onderwerp. Artsen, althans de meesten van hen, erkennen M.E. niet als een ziekte. De meeste artsen zijn van mening, dat het allemaal tussen de oren zit, dus zoiets als ‘aanstellerij’. Dat heeft weer gevolgen voor de mensen die lijden aan dit probleem, want artsen die moeten controleren en/of beoordelen bij ziekteverzuim, erkennen M.E. dikwijls niet als een echte ziekte.

Nu heeft de Gezondheidsraad geadviseerd, dat er meer geld beschikbaar moet komen voor uitgebreider medisch onderzoek. Lijkt aardig, maar ik voorspel, dat ook ‘nader onderzoek’ weer helemaal niets gaat opleveren. En dan zijn we wellicht weer 5 tot 10 jaar verder…

De kernvraag is en blijft: is M.E. een ‘echte’ aandoening, een vorm van ‘echt’ ziek-zijn, of is het allemaal een beetje psychisch, wat neurotisch e.d.?

Al weer zo’n 30 jaar geleden, toen M.E. als ziekteverschijnsel een beetje ‘in beeld’ kwam, heb ik tal van M.E. patienten in mijn praktijk mogen ontmoeten, mensen die bij de reguliere geneeskunde uitgedokterd waren en dus enige hulp probeerden te zoeken in het z.g. alternatieve medische circuit.

Voor mij was M.E. ook een  tamelijk nieuw ‘ziektebeeld’, dus werk aan de winkel, qua onderzoek en studie. Omdat er medisch geen afwijkingen aangetoond konden worden, richtte mijn zoektocht naar eventuele oorzaken zich op een ander terrein, namelijk, specifieke aspecten van de  biochemie en fysiologie van de spiercelstofwisseling.

Een ‘eye opener’ was voor mij, de spierproblematieken die kunnen optreden bij de toen net in gebruik komende cholesterolverlagers, de z.g. statinen. Spierproblemen, met o.a. ernstige vermoeidheid, spierkrampen, afnemende kracht in de spieren, na het gebruik van statinen, en de symptomen bij ‘chronische vermoeidheid’ zouden m.i. wel eens dezelfde oorzaak kunnen hebben. Van statinen-gebruikers wist ik, dat ze dikwijls veel baat hadden bij het gebruik van Co-enzym Q10, de stof met de naam Ubichinon. Dus adviseerde ik ook de M.E. mensen het gebruik van Q10, met daarnaast een bepaald Magnesium-Calcium-Kalium preparaat. Dat beleid had, zeker bij wat consequent en langduriger gebruik, beslist effect in positieve zin.

Nu de uitleg betreffende dit alles:

Co-enzym Q10 speelt een sleutelrol in de z.g. ‘elektronen-overdracht’ in de spiercellen, die ook wel wordt aangemerkt als de ‘cel-ademhalings-keten’ Bij een wat langduriger tekort aan Q10, kan vermoeidheid en spierkracht vermindering optreden als onderdeel/consequentie van een verstoord ‘cel-metabolisme’

Co-enzym Q10 wordt, normaal gesproken, in de darmen ontwikkeld en gevormd. Statinen, de bekende cholesterolverlagers, kunnen de vorming van het Co-enzym Q10 soms heftig blokkeren. Ook kan bij mensen met een chronische darmontsteking of een heel slechte darmflora de vorming van Q10 bemoeilijkt worden, waardoor al snel een Q10 tekort kan ontstaan. Magnesiumopname in de darmen wordt dikwijls ook sterk bemoeilijkt door de chronische, medisch niet of nauwelijks zichtbare darmontsteking of irritatie.

Mijn bevindingen destijds, na een aantal jaren ervaring met Q10 suppletie was: statinengebruikers hebben er beslist baat bij als de spier uit hun doen zijn geraakt en M.E. patienten komen beslist in betere doen, als ze Q10 gebruiken en zo nodig zinvolle aandacht besteden aan hun voedingspatroon, om de darmflora in een optimale conditie te brengen. Dus ook een aanpassing van het dagelijks voedingspatroon.

M.E. is m.i. geen hopeloze aandoening. Echter, helaas, de medische wetenschap doet nog steeds geen onderzoek op het niveau waar ze wel onderzoek zou kunnen doen, namelijk het Q10 en magnesium metabolisme op spiercel niveau. Dat zou veel licht kunnen brengen in een nog steeds erg ‘duistere zaak’. M.E. patienten, houdt goede moed, want er rest nog altijd enige hoop op verbetering.

Graag weer tot de volgende week.

 

Copyright, 22-04-2018, Jaap Huibers, Amerongen


Eerder verschenen Jaap Huibers:

- Chronisch Vermoeidheid Syndroom, Co-enzym Q 10 en magnesium.
- De Meidoorn (Crataegus): een waardevolle beschermer en ondersteuner van het hart
- Hoofdpijn in soorten, Moederkruid, Valeriaan, Arnica D30 en Pulsatilla D6.
- Pasen….Nieuw leven, vruchtbaarheid, paaseieren en cholesterol.
- Voeding... ’toen en nu’. Over de oorsprong van het concept mens.
- Aangezichtszenuwpijn (trigeminusneuralgie), tanden, kiezen, noordoosten wind en Colocynthis D3
- Kapitaal, inkomen en gezondheid.
- Uien…een zeer oude plantenfamilie met specifieke geneeskrachtige kwaliteiten.