RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht


Jaap Huibers


Column voor 26 februari 2017 –Februari: vasten, reinigen en met een ‘schone lei’ het voorjaar beginnen.


Goedemorgen luisteraars, 

 

Alles heeft een oorsprong, een ontstaansgeschiedenis. Even heel persoonlijk, biologisch bezien: de oorsprong van het feit dat jij er bent, dat je leeft, heeft zijn wortels in je ouders, grootouders en nog verder terug in de tijd. Dat zijn o.a. de genen, de erfelijke eigenschappen die van geslacht op geslacht worden overgedragen op het nageslacht. Maar ook minder, niet persoonlijke zaken hebben een oorsprong, een ontstaansgeschiedenis, zoals bijvoorbeeld de maanden van het jaar. Op dit moment leven we in de laatste week van de maand februari, Dan zou een heel interessante vraag kunnen zijn: hoe is men ooit, heel lang geleden, tot die naam februari gekomen? Het antwoord op die vraag, en dat realiseren zich tegenwoordig weinig mensen meer, heeft erg veel met onze lichamelijk gezondheid te maken. Dat ga ik proberen uit te leggen.

Wij beginnen het nieuwe jaar op 1 januari. Dat was zo’n 2500 jaar geleden anders ingericht. Bij de oude Romeinen begon het nieuwe jaar op 21 maart, op het moment dat de zon weer opging in het Dierenriemteken Ram, het eerste teken van de Dierenriem. Op dat moment begint ook de lente, het nieuwe begin in de natuur, het nieuwe leven. Dus ook het nieuwe jaar. Februari werd in die oude tijden aangemerkt als de laatste maand van het jaar. Nu even wat logica: wat doe je als je ‘opnieuw’ begint? Dan is het heel zinnig  de rommel, de oude troep en narigheden van de voorliggende periode op te ruimen. Opnieuw beginnen aan iets, met oude troep, ook in gedachten en emotionele beleving, levert nooit een zinvol perspectief op hetgeen gaat komen. Onze taal zegt ook zo treffend: met een schone lei beginnen!

De naam februari is waarschijnlijk gekozen omdat die oude Romeinen inzagen en wisten, dat je aan het eind van de winterperiode een reinigingsproces moest doormaken. Zeg maar: jezelf schoonmaken, reinigen van de voor de gezondheid belastende resten uit de voorliggende periode. Dus merkten de oude Romeinen de maand, net voordat de lente op 21 maart begint aan, als de reinigingsmaand. Je behoorde te vasten, te reinigen en ‘boete’ te doen. En voor dat proces hadden de Romeinen een woord: de februa. Van dat Latijnse woord februa is de naam van onze maand februari afgeleid. Hoe wijs en inzichtelijk is die visie van de oude Romeinen geweest, om de maand voor het nieuwe begin, de aanvang van de lente, het nieuwe jaar, ja, om die maand februa te noemen, wat dus letterlijk ‘grote reiniging en boetedoening’ betekent.

Al heel lang is bekend dat veel mensen zich, juist in die periode half februari tot half maart, dikwijls minder fit voelen, wat lusteloos, wat minder energiek. Zeker vroeger noemde men dat verschijnsel meestal ‘voorjaarsmoeheid’. Heel interessant, hoe men zich in een  naamgeving kan vergissen, want voorjaarsmoeheid heeft helemaal niets met het voorjaar te maken, als wel met het niet of te weinig vorm en inhoud geven aan dat heel belangrijke februari-reinigings-proces, zo net voor de lente begint.

Het aardige is, dat de z.g. vastentijd, ooit door de kerk ingesteld, ook in die periode valt. Of wel, even geen vlees, sober eten, kortom, even geen ballast voor het lichaam naar binnenwerken. Vlees, bijvoorbeeld, bevat veel eiwit. Eiwit hebben we nodig voor de groeiprocessen. Eiwit geeft echter ook dikwijls ‘stofwisselings-slakken’, of wel, de resten van niet goed verwerkte stofwisselingsprocessen die dan in de weefsel, gewrichten en bloedvaten kunnen achterblijven.

Dan die bijzondere Februarimaand, de reinigingsmaand: je even ontdoen en reinigen van alle troep die je een jaar lang hebt verzameld en opgebouwd in je lichaam. De ervaring leert al eeuwen, dat ons lichaam zeer gebaat is bij zo’n reinigingsperiode. Het is oude wijsheid die we intussen helemaal vergeten zijn, maar die nog steeds waardevol is, als je wat verder kijkt dan de medicijnen die worden voorgeschreven om de ‘pep’ er toch maar in te houden, als alles even niet zo lekker gaat. Ik wens u een gezonde reiniging en graag weer tot de volgende week.

 

Copyright 26-02-2017, Jaap Huibers, Amerongen.


Eerder verschenen Jaap Huibers:

- Aangezichtszenuwpijn (trigeminusneuralgie), tanden, kiezen, noordoosten wind en Colocynthis D3
- Kapitaal, inkomen en gezondheid.
- Uien…een zeer oude plantenfamilie met specifieke geneeskrachtige kwaliteiten.
- De Grote Engelwortel, kwetsbare zenuwen en een erg gevoelige maag.
- Het aanraken. De innige band tussen huid en hersenen.
- Column voor 11 februari 2018 – Kiezelzuur (Silicium): voor sterke nagels, glanzend haar en een stralende huid!
- Column voor 4 februari 2018 – Drinkwaterkwaliteit, verontreinigen, lever, nieren en de werking van Paardenbloem en Guldenroede.