RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht


Jaap Huibers


Column voor 12 maart 2017 – Middeleeuwse ‘standen’, ogen, oren, spiergevoel en de kwaliteit van het evenwicht.


Goedemorgen Luisteraars,

 

De eigentijdse samenleving van mensen vertoont in m.i. toenemende mate extreme. Je ziet dat in rijk en arm, vakanties, auto’s, kleding, seks en eetgedrag.

Op zich kan alles, mits je ander maar niet kwetst, benadeeld of zelfs het leven onmogelijk maakt. Nu ben ik nog van de generatie waar geleerd werd: overal waar ‘te’ voor staat is onverstandig. Of dat nu te-veel of te-weinig is, want als de uitschieters te extreem zijn, wordt het evenwicht verstoord. En dat is een heel kwalijk iets. Kom ik op terug.

Ik neem u even mee naar een ver verleden, de vroege Middeleeuwen. De Middeleeuwse samenleving bestond bij de gratie van drie z.g. ‘standen’: de ridderstand, die voor de veiligheid moest zorgen en soms moest vechten, de geestelijke stand, die moest zorgen voor het geestelijk en psychologisch welzijn en tenslotte de boerenstand, die voor het voedsel zorgde, want eten moeten we allemaal.

Deze drie ‘standen’ zorgden er voor dat er een zeker evenwicht bestond in die Middeleeuwse samenleving, waarbij ik opmerk, dat er soms heel vreemde en kwalijke uitschieters aanwezig waren, zowel bij de ridders, als bij de geestelijkheid.

Desondanks functioneerde die ‘drie standen’ vele honderden jaren redelijk evenwichtig.

Nu nemen we een kijkje in ons lichaam. Ons lichaam is ook gebaat bij een zeker evenwicht wat betreft alle processen en functies. Als een van die functies van het lichaam te veel of te weinig activiteit vertoont kan er, zeker op de lange duur narigheid optreden.

Nu gaat het niet alleen om het evenwicht tussen al die o.a. biochemische lichaamsprocessen op zich,  een proces wat je met een moeilijk woord homeostase noemt, of wel het in evenwicht zijn van alle lichaamsfunctie, nee, het gaat nu in het bijzonder even over de problemen die kunnen optreden als er sprake is van niet meer kunnen lopen of moeilijk bewegen omdat het evenwicht-houden verstoord is geraakt.

Dan iets interessants: hoe kunnen we ons evenwicht houden, bijv. Als we lopen of als je staat? Door drie specifieke lichaamsfuncties: oren, ogen en het gevoel in de spieren dat steeds moet bijsturen als je uit het lood raakt. Het binnenoor, de ogen en de spieren leveren informatie aan de hersenen wat betreft de houding en de stand van je lichaam. Als een van die informatiebronnen een verkeerde of onduidelijke informatie geeft komt er gedonder. Is er in het binnenoor iets mis, dan krijg je als snel de Ménière problematiek, of de plotseling optredende bewegingsduizeligheid. Als er iets in dat diepe spiergevoel mis is, dan loop je niet meer rechtdoor langs een lijntje, bijv. als je dronken bent. Als de twee beelden van de ogen in de hersenen niet meer exact samenkomen, ontstaat, zeker op den duur ook narigheid.

Kortom, ons evenwicht wordt, hoe interessant, eigenlijk net als in de Middeleeuwen bepaald door ‘drie standen’. Ogen, oren en spiergevoel. En als we nu eens  een m.i. interessant vergelijk maken tussen dit alles: de Middeleeuwse ridders waren als het ware de ‘ogen’ van de samenleving. Immers, om te beschermen en vechten zijn ogen van groot belang. De geestelijkheid vormde de oren van de Middeleeuwse samenleving. Geloof en zinvol samenleven berust op luisteren naar elkaar en in de Middeleeuwen ook naar God. En de derde stand, de boeren, dat waren de spieren die het werk voor de samenleving moesten verrichten.

Tenslotte een bijna Middeleeuws advies, zelfs voor deze tijd bruikbaar: wil je kunnen beschikken over een gezond evenwicht, houdt je ogen open, je oren luisterend en zorg voor ruim voldoende beweging van de spieren.

Luisteraars, graag weer tot de volgende week.

Copyright, 12-03-2017, Jaap Huibers, Amerongen

 

 


Eerder verschenen Jaap Huibers:

- Column 19 november 2017 – Irritaties van de dikke darm – Plantago en Tormentilla kunnen dikwijls rust in de darm brengen.
- Column voor 12 november 2017 – Over het ‘gezonde’ van verkoudheidsvirussen, interferon, en het afweersysteem
- Column voor 5 november 2017 : Over de pepermuntplant, maag en darmproblemen en een niet te verteren “zware” preek.
- Column voor 29 oktober 2017 – Voeding en de ouder wordende mens
- Equisetum, een door boeren gehaat onkruid, maar ook een bron van organisch kiezelzuur, voor huid, ogen en trommelvlies.
- Column voor 15 oktober 2017 – Synergie, en de invloed ervan op lichaam en psyché.
- Column voor 8 oktober 2017 – Artrose…,als de voeding voor het kraakbeen niet compleet is.
- Column 1 oktober 2017 – “Een ketting is zo sterk als zijn zwakste schakel”. Over voeding, enzymen en cel-reparatieve-enzymen
- Column voor 3 september 2017 – Begin nieuw schooljaar, keel en neusprobleempjes en de heilzame werking van Pau d’arco, Echinacea en Melissa.