RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht


Jaap Huibers


Meidoorn, een zonnetje voor het hart, en een weldaad voor de neus.


Goedemorgen luisteraars,

De aankomende weken kunnen we zo her en der weer genieten van de prachtige meidoorn struiken en hagen. De Amerongse Veerweg is wat dat betreft,  werkelijk een lust voor het oog en lopend langs die meidoornstruiken een weldaad voor de neus, want de geur van de meidoornbloemen is op zich al genezend. In het Latijn heet de plant: Crataegus oxyacantha. Als sinds het midden van de 19e eeuw wordt de meidoorn in de kruidengeneeskunde gebruikt bij tal van hartkwalen. En begin 20e eeuw toonden medisch-wetenschappelijke onderzoeken aan, dat patiënten met een verminderde doorbloeding ten gevolge van een slechte hartwerking, na 6 weken meidoorntinctuur gebruik aantoonbare verbeteringen in hun toestand te zien gaven. Maar ook in de oudheid was men bekend met de meidoorn.

De Griekse arts Dioscorides vermeldde, dat het eten van meidoornbessen diarree deed ophouden en ook beschreef hij de effecten van meidoorngebruik op de hartwerking.

Kortom, de meidoorn bezit een re-genererend vermogen op de hartspier. Nu ga ik u niet lastig vallen met al die stoffen in de meidoornbladeren die daar toe bijdragen, want dat zijn allemaal heel moeilijke namen. Dat is werk voor farmacologen en specialisten.

Wat wel interessant is? Eigenlijk iets heel eenvoudigs. Al bij de Germanen werden meidoornstruiken geplant rond hun zogenaamde Heilige Plaatsen. Dat waren de plaatsen waar de Goden in ere werden gehouden.  Heilige Plaatsen dat lijkt een wat vaag iets uit een ver, bijgelovig verleden. Toch is een Heilige Plaats nog altijd te ontdekken, niet alleen ergens in het land, als wel en ook, in jezelf. Hoe dat, zo zult u zich afvragen? Wel, de meest Heilige plaats van een mens, dat is…zijn hart. Door vele eeuwen heen is dat ook zo genoemd en in onze taal verwerkt. Het hart is de zetel van jouw eigen, diepste ‘zijn’, jouw onvervalsbare persoonlijke eigenheid. Met je hoofd (dus met de ‘denk’ hersenen) kun je van alles bedenken, en bekokstoven. Maar als het om de echte eerlijkheid, de echte waarheid gaat, dan zegt de taal: ‘In zijn hart wist hij het wel’. Je moet dus van je hart nooit een moordkuil maken, zoals de taal ook weer zo treffend aangeeft.

Alle menselijke gevoelens, emoties, vreugden, verdriet, woede, teleurstellingen en vernederingen hebben altijd hun weerslag op het hart. Als je je diepste wezen in liefde hebt geschonken aan een medemens en die liefde die je voor die ander hebt willen tonen wordt ontwricht of verbroken, dan zegt ook weer de taal: een gebroken hart.

Voor cardiologen is het hart een zuiver materieel, fysiek orgaan. Daarom kan een cardioloog geen ‘gebroken hart’ genezen.

Veel mensen, zeker op oudere leeftijd, kunnen te maken krijgen met een vermindering van de kwaliteit van hun hart-spier-werking. Als je, zoals ik, vele jaren hebt gepraktiseerd en met hartpatiënten wat dieper en persoonlijker doorpraatte, komt er altijd een ‘geschiedenis’ voorbij waar dan dikwijls veel verdriet, spanningen, teleurstellingen en het beschadigd zijn van het eigen enthousiasme, wat ooit vanuit het hart werd getoond, zichtbaar wordt. En dan komt de meidoorn, de Crataegus als de beschermer, de omhuller van jouw eigen, meest heilige plaats, jouw hart in beeld.

 Alle mensen met een wat verminderde hartwerking, een nerveus hart, dat onrustig wordt als de omgevings-invloeden hard en soms zo onpersoonlijk wreed kunnen zijn, kunnen steeds hun toevlucht zoeken bij dat al-oude geneesmiddel voor het hart: de meidoorn. Zeer lange tijd kun je dagelijks 2 tot 3 keer 20 druppels Crataegus tinctuur gebruiken. Het bevordert de doorbloeding van het hart en versterkt de hartspier. Letterlijk: een zonnetje voor dat kwetsbare hart.

Luisteraars, graag weer tot de volgende week.

 

Copyright, 23-04-2017, Jaap Huibers, Amerongen


Eerder verschenen Jaap Huibers:

- Aangezichtszenuwpijn (trigeminusneuralgie), tanden, kiezen, noordoosten wind en Colocynthis D3
- Kapitaal, inkomen en gezondheid.
- Uien…een zeer oude plantenfamilie met specifieke geneeskrachtige kwaliteiten.
- De Grote Engelwortel, kwetsbare zenuwen en een erg gevoelige maag.
- Het aanraken. De innige band tussen huid en hersenen.
- Column voor 11 februari 2018 – Kiezelzuur (Silicium): voor sterke nagels, glanzend haar en een stralende huid!
- Column voor 4 februari 2018 – Drinkwaterkwaliteit, verontreinigen, lever, nieren en de werking van Paardenbloem en Guldenroede.
- Column voor 28 januari 2018 – Als de griep rondwaart, neem de tijd om uit te zieken…