RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht


Jaap Huibers


Column voor 30 april 2017 – De waarde van Valeriaan in een wereld die een gekkenhuisje aan het worden is.


Goedemorgen luisteraars,

 

De wereld, zo vol met allerhande mensen, is, op zijn zachts gezegd, een heel merkwaardige wereld. Misschien zou je beter kunnen zeggen: het lijkt soms wel een gekkenhuisje geworden te zijn. Dat is waarschijnlijk altijd wel enigszins zo geweest en het zal vermoedelijk ook nooit anders worden, want als ik zelf wat terug kijk in mijn vroegste herinneringen, zo’n kleine zeventig jaar geleden, dan zie ik in die tijd ‘poldermolens’ draaien en tal van mensen die, ook toen al, soms een tikje van de molen’ hadden opgelopen.

De menselijke soort is een heel aparte soort. Enerzijds een levend wezen dat ontstaan is uit puur biologische hoedanigheden, zoals ook andere hogere zoogdieren, maar anderzijds is de mens ook een wezen met een rationeel denkvermogen, dat zich soms heel erg verwijdert en onttrekt van en aan die biologische wetmatigheden. Kortom, met dat rationele denken, de verstandelijke vermogens en wat daar allemaal ook mee bekokstoofd kan worden, kunnen  we onszelf, ja, ons lichaam en zelfs onze gezondheid, veel narigheid en schade berokkenen. Welke narigheden of ongezonde toestanden, zo zult u zich afvragen? Dat heeft meestal erg veel met ons zenuwstelsel te maken. Enkele recente cijfers:

Bijna een miljoen mensen in Nederland slikken antidepressiva. Ruim een miljoen mensen slikken z.gn tranquilizers. Zeg maar, angst en paniek onderdrukkers, zoals oxazepam e.d. Minister Schippers van Volksgezondheid maakte enige maanden geleden bekend, dat in Nederland zo’n 28.000 mensen rondlopen die ernstig, tot zeer ernstig verward zijn, maar zich niet willen laten behandelen. Dit alles betreft niet uitsluitend oudere mensen, nee, ook jeugdige mensen, kinderen, slikken medicijnen om rustig te blijven en psychisch niet te ontsporen. Kijk maar eens naar de aanzienlijke aantallen, als hyperactief aangemerkte kinderen, die bijv., ritalin slikken.

Tja, misschien is onze wereld, vol mensen, in deze tijd toch wel een klein gekkenhuis aan het worden.

Luisteraars, nu iets interessants. Als je zorgvuldig probeert waar te nemen en analyseren, zie je, dat erg veel mensen en met name in de leeftijd puberteit tot en met de jonge volwassenheid, tegenwoordig steeds meer actief bezig zijn om ‘zichzelf’ te profileren, hun eigen ‘ego’ waar te maken en zichzelf steeds maar weer willen vertonen en presenteren in de zin van ‘ik hoor er bij, ik ben ook belangrijk’. De sociale netwerken, o.a. via internet, staan er dagelijks barstens bol van. Als je daar, als jong mens, niet volledig aan meedoet, ontstaat al snel het gevoel en beleven in hen zelf: hoor ik er eigenlijk wel helemaal bij? Je zou dit erg ‘neurotische’ internetgedoe kunnen aanmerken als een bepaalde vorm van….jawel…een gebrek aan eigen ‘waardigheid’, waardigheid vanuit jouw diepste, eigen innerlijk, dat wat jij zelf, als mens, eigenlijk best wel kunt zijn. Ik vermoed, dat voor heel veel tieners en jong volwassenen echt de ‘pleuris’ uitbreekt, als de mobiele telefoon, en alle internet-communicatie –netwerk gedoe, daarbij horend, een week onmogelijk zou zijn.

Maar let op!! Nu is er zo’n oud geneeskruid, dat juist op het zenuwstelsel een heel waardevolle uitwerking kan hebben. Dat is: die onvolprezen Valeriaan. In het Latijn: Valeriana officinalis.

De naam Valeriaan stamt van het Latijnse werkwoord Valére. Dat woord betekent: waardig-zijn. In vroeger tijd wisten mensen, dat het gebruik van Valeriaan dikwijls rustgevend was en enige orden en rust in het hoofd en het gevoel kon brengen. Door het gebruik van Valeriaan krijgt de ‘eigen’ waardigheid wat meer kans en ruimte om er te ‘zijn’.

Mijn grootmoeder Huibers, die beslist een zwaar en moeilijk leven moest ervaren en desondanks in opmerkelijk goede gezondheid 96 jaar werd, slikte een groot deel van haar leven zeer regelmatig ‘Valeriaan droppeltjes’.  Oma, waarom doe je dat altijd?, zo vroeg ik haar ooit eens. Ach jong, dan raakte je hoofd niet overstuur en dat is nodig om het verschil tussen onzin en echt waardevolle dingen op te kunnen merken…..

 

Luisteraars, graag weer tot de volgende week.

Copyright, 30-04-2017, Jaap Huibers, Amerongen


Eerder verschenen Jaap Huibers:

- Aangezichtszenuwpijn (trigeminusneuralgie), tanden, kiezen, noordoosten wind en Colocynthis D3
- Kapitaal, inkomen en gezondheid.
- Uien…een zeer oude plantenfamilie met specifieke geneeskrachtige kwaliteiten.
- De Grote Engelwortel, kwetsbare zenuwen en een erg gevoelige maag.
- Het aanraken. De innige band tussen huid en hersenen.
- Column voor 11 februari 2018 – Kiezelzuur (Silicium): voor sterke nagels, glanzend haar en een stralende huid!
- Column voor 4 februari 2018 – Drinkwaterkwaliteit, verontreinigen, lever, nieren en de werking van Paardenbloem en Guldenroede.