RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht


Jaap Huibers


Column voor 7 mei 2017 – E-nummers….hulpstoffen in het voedsel, die soms erg vervelende ‘bijwerkingen’ kunnen hebben.


Goedemorgen luisteraars,

 

De afgelopen dertig jaar is er met enige regelmaat een discussie over de zogenaamde E-nummers gaande. E-nummers zijn hulpstoffen die aan het voedsel, bij de fabricage er van, worden toegevoegd om de smaak, de houdbaarheid, de kleur en de geur en het prettig eetbare er van te manipuleren en beïnvloeden. Op zich is dat niets nieuws, want al vele eeuwen zijn er ‘hulpstoffen’ gebruikt bij de voedselbereiding. Maar let op: naarmate de chemische wetenschap en industrie zich steeds verder ontwikkelde, zo eind 19e en begin 20e eeuw, werden er stofjes ontwikkeld en gemaakt, die voor de voedingsindustrie heel bruikbaar waren, maar voor ons lichamelijk welbevinden niet altijd zinvol bleken te zijn.

In december 1982 kwam er een eind aan het ‘zomaar’ en willekeurig toevoegen van hulpstoffen aan het voedsel. Er werd toen een wet van kracht, die de voedingsproducent verplichtte alle gebruikte hulpstoffen op het etiket te vermelden. Dat werden de bekende zogenaamde E-nummers.

Om de discussie over de E-nummers zuiver en verantwoord te houden, is het van groot belang, dat je heel genuanceerd en vooral ter zake kundig naar de E-nummers, dus die hulpstoffen, kijkt. Er zijn namelijk E-nummers, waar je nooit vervelende of de gezondheid kwalijk beïnvloedende ‘bijwerkingen’ van zult ervaren. Ik noem er enkele: E 330 (citroenzuur), E 485 (gelatine), E 440 (pectine), E 551 (kiezelzuur  -siliciumdioxide) en anderen.

Maar, en daar gaat het nu in feite om, er zijn ook E-nummers, met name die welke behoren tot de groep der kleurstoffen, de conserveermiddelen en de smaakverbeteraars, die beslist wat extra aandacht vragen ter beoordeling van de gezondheid beïnvloedende effecten er van.

E-nummers zijn, officieel bezien, veilig verklaard. Maar….op welke onderzoeken is die ‘zogenaamde’ veiligheid gebaseerd? Het onderzoek naar de veiligheid van een E-nummers werd destijds dikwijls uitgevoerd met behulp van proefdieren. Dat bleek al snel zeer kostbaar te zijn en dat leidde er destijds weer toe, dat het onderzoek naar de eventuele schadelijkheid van een E-nummer beperkt werd tot het vaststellen of de hulpstof, dus het betreffende E-nummer, wel of geen kankerverwekkende eigenschappen bezit. Op zich prima, maar dat laatste zegt natuurlijk niet ‘alles’ over de mogelijke andere ‘bijwerkingen’ van bepaalde E-nummers. Uit de dagelijkse medische praktijk is al vele jaren bekend en gebleken, dat veel mensen een individuele overgevoeligheid reactie kunnen vertonen na het binnenkrijgen van bepaalde E-nummers. Zo is bekend, dat met name E 102 (tartrazine, een kleurstof), E 621 (glutamaten, smaakversterkers) en E 250 (nitriet . conserveermiddelen) en nog tal van andere E-nummers, concreet en aantoonbaar de oorzaak kunnen zijn van tal van lichamelijke klachten zoals: huidproblemen (eczeem), astmatische klachten, allergische reacties, hartoverslagen, hoge bloeddruk, opgeblazen gevoel in de buik, ja, zelfs angst en paniek ervaren en lichte depressiviteit belevingen..

 Op grond van deze bewezen bevindingen kun je niet meer volhouden en beweren dat hulpstoffen (E-nummers) 100% veilig en, zoals sommige wetenschappelijk opgeleide personen menen te moeten zeggen, zelfs gezond zijn. Het enige wat je er over het gebruik van E-nummers kunt zeggen is: je gaat er niet acuut dood aan, de soms optredende, heftige lichamelijke reacties gaan na enige tijd meestal wel weer over en je krijgt er volgens de wetenschappelijk onderzoeken geen kanker van.

Maar, en dat acht ik van groot belang, ook het lange termijn effect van de E-nummers op de gezondheid is nog steeds onduidelijk, simpel, omdat het wetenschappelijk bezien nauwelijks te onderzoeken valt!

In 1986 schreven Dr. J. Kamsteeg en Ir. Baas, een zeer informatief boek over de E-nummers, met als titel: E-is eetbaar. Deze Wageningen wetenschappers beschrijven in dat boek  objectief en wetenschappelijk degelijk onderbouwd, de mogelijke bijwerkingen en gezondheidseffecten van de E-nummers.

Conclusie: E-nummers moet je wat betreft de veiligheid en het gezondheid effect er van, steeds proberen te beoordelen op jouw eigen, individuele reactie er op.

 

Luisteraars, graag weer tot de volgende week.

Copyright, 07-05-2017 Jaap Huibers, Amerongen.


Eerder verschenen Jaap Huibers:

- Aangezichtszenuwpijn (trigeminusneuralgie), tanden, kiezen, noordoosten wind en Colocynthis D3
- Kapitaal, inkomen en gezondheid.
- Uien…een zeer oude plantenfamilie met specifieke geneeskrachtige kwaliteiten.
- De Grote Engelwortel, kwetsbare zenuwen en een erg gevoelige maag.
- Het aanraken. De innige band tussen huid en hersenen.
- Column voor 11 februari 2018 – Kiezelzuur (Silicium): voor sterke nagels, glanzend haar en een stralende huid!
- Column voor 4 februari 2018 – Drinkwaterkwaliteit, verontreinigen, lever, nieren en de werking van Paardenbloem en Guldenroede.