RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht


Jaap Huibers


Over een zeer bijzonder medicijn, dat ‘niets’ kost….


Goedemorgen luisteraars,

U zult het misschien niet geloven, maar er bestaat een geneesmiddel dat letterlijk ‘niets’ kost en heel gezondheid bevorderend is, ja, zelfs bepaalde aandoeningen en klachten kan genezen. Ik ga u strakst vertellen wat dat geneesmiddel is, maar, laat ik eerst vertellen hoe ik tot het schrijven van dit verhaal ben gekomen.

Al tal van jaren verbaas ik en in toenemende mate over de enorme hoeveelheden medicijnen die mensen dagelijks slikken. Helaas mag, of behoor je nooit de vraag te stellen: is dat nu wel echt nodig, want als de ’dokter’ het voorschrijft zal het wel nodig zijn , dus slik je braaf jouw persoonlijke handje vol pillen, in het vertrouwen en het onderdanige geloof, dat het voor je lichamelijk ‘heil’ noodzakelijk, en dus van belang is.

Maar…en dat is dan weer zo vervelend en zelfs heel frustrerend: er zijn ook wetenschappers, die onderzoek doen naar medicijngebruik en tot de conclusie komen dat er veel medicijnen worden voorgeschreven, die beter niet voorgeschreven hadden moeten worden en waarvan de werkzaamheid niet of nauwelijks op deugdelijke wijze is aangetoond, om over de schadelijke bijwerkingen van erg veel medicijnen maar te zwijgen. Ook lees je over het feit dat onderzoeksgegevens door  ‘big farma’ gemanipuleerd worden. Heel treurig.

Nog iets interessants. Veel mensen slikken braaf iedere dag maar weer, hun pillen omdat ze, diep in hun hart, een soort vage angst beleven voor de eigen gezondheid. Want…die lichamelijke gezondheid is wellicht het meest begeerde ‘iets’ waar mensen zich enorm druk en angstig over kunnen maken. Want o hemeltje, als het met de gezondheid even niet lekker gaat, dan kunnen we bijvoorbeeld aan heel veel niet meedoen. En dat schijnt als iets vreselijks ervaren te worden. Maar…Er is zo heel erg veel in deze tijd waar we allemaal aan mee willen en mee moeten doen.

Al vele jaren  heb ik zelf het idee, dat mensen in deze, onze moderne tijd bijna waanzinnig ‘te-veel’ willen. Alles moet kunnen, maar, vragen we ons zelf ook wel eens  af, of dat alles waar we zo nodig aan mee menen te doen ook enige zin, enige inhoud heeft en enige bijdrage levert voor ons welzijn en dan met name onze gezondheid?

In 1979 schreef ik het boekje (een Ankertje) ‘NIETS helpt’. Dat klinkt heel somber en tragisch. Het klinkt als hetgeen de arts tegen je zegt als je t.g.v. jouw ernstige ziekte uitbehandeld bent. Mevrouw, we kunnen niets meer voor u doen, want er is niets meer voor handen dat u kan helpen.

Laten we dat woord ‘NIETS’ nu eens vanuit een andere optiek benaderen. Niets kan helemaal niet, in deze tijd, want we leven in een wereld waar ‘alles’ moet kunnen. Toch werd dat begrip ‘NIETS’ duizenden jaren geleden door oude Chinezen al aangemerkt als het belangrijkste wat een mens kan praktiseren om lichamelijk en geestelijk in evenwicht te kunnen blijven. De oude Chinezen noemden het ‘NIETS’:  Woe Wei. Dat betekent letterlijk: doen, door niet te doen. Dat was een geweldig wijs en zinvol inzicht, ofwel, doe nooit iets dat tegen de natuurlijke aard der dingen gaat, want heel veel lichamelijke en psychische narigheden zijn letterlijk het gevolg van te veel doen. Eten, drank, reizen, vakanties, meedoen aan manifestaties, al weer een nieuwe auto kopen, feestjes, kortom, het zijn allemaal uitingen van een bepaalde manier van doen. Dat kan wel even, dikwijls heel kortstondig, een bepaalde ‘kick’ geven, maar de vraag is of het wijs en zinvol is. Als ik zelf iedere dat 2 a 3 uur in mijn tuin doende ben tussen mijn geneeskruiden, schoffelen, weiden, verplanten, dikwijls met de knieën in de aarde, dan hoor ik mijn rijke buurman van 5 huizen verder denken: wat een saai gedoe, die Huibers. Op die wijze zal hij nooit miljonair worden of echt meetellen…

Als je de moed hebt, om niet meer mee te doen aan heel veel wat in deze wereld van belang schijnt, dan wordt dat aangemerkt als: hij doet eigenlijk ‘NIETS’.

En nu zijn we precies wat ik u wil aanreiken: NIETS helpt. Dat uniek van NIETS is van grote waarde, omdat het rust en evenwicht brengt  in jouw hele wezen.

Luisteraars, besef de waarde van NIETS, probeer het eenvoudig en ‘klein’ te houden, want zeker op den duur, ooit zal blijken dat ‘small is beautiful’.

Graag tot de volgende week.

Copyright 21-05-2017, Jaap Huibers, Amerongen.


Eerder verschenen Jaap Huibers:

- Prostaatvergroting (goedaardig) en de Pygeum Africanum
- Ernstige virale dreigingen, het Chinese coronavirus en ons afweersysteem.
- Pijnlijke aften, Saliethee, Ratanhia en Tormentilla
- Whiplash, hoofdpijn, duizeligheid, tintelende vingers en Arnica montana D30.
- Winterperikelen: bronchitis, hoest en vastzittend slijm.
- Burn-out en de kersttoespraak van koning W.A.
- Het beste goede voornemen: leef sober, natuurlijk en eenvoudig!
- Uren, dagen, maanden, jaren…en de Jeneverbes!
- Waarom vieren we op 25 december het kerstfeest?
- Advent, erwten en muizenissen