RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht


Jaap Huibers


Column voor 27 augustus 2017 – Een ‘vrije geest’ biedt ruimte om het lichaam zinvol en dus gezond te laten functioneren.


Goedemorgen luisteraars,

 

 

Hoe tragisch en bedroevend is het, dat steeds meer mensen grote moeite hebben om zich staande te kunnen houden in het dagelijks leven, de maatschappij waarin we leven.

Steeds meer mensen slikken antidepressiva, tranquilizers, slaapmiddelen en wat niet meer. Burn-out, overspannen zijn, het is waarschijnlijk een van de belangrijkste oorzaken van o.s. ziekteverzuim en moeite hebben met het dagelijks gebeuren. Het feit, dat nota bene ook steeds meer jonge mensen ‘onderuit’ gaan roept vele vragen op.

Is er iets mis met die jongere mensen, is er iets vreemds gaande in onze samenleving? Zulke vragen zijn nauwelijks te beantwoorden omdat het allemaal heel complex is. Maar… als je de ‘grote’ lijnen van de geschiedenis van de ontwikkeling van de menselijke soort wat nauwgezetter bestudeert, ja, dan zie je toch bepaalde patronen. We gaan even naar ‘heel lang geleden.’ Vanuit de evolutie wetenschap weten we dat de mens ooit een ‘zwerver was tussen hemel en aarde.’ De Savannemens, trekkend van plek naar plek in kleine groepjes. Op creatieve wijze wist men zich in leven te houden. Dan komt de eerste grote revolutie: de landbouw revolutie. Mensen gaan zich op één plek vestigen.

Steden en dorpen ontstaan. Er ontstaat een begin van plicht, van moeten voldoen aan, aan datgene wat binnen zo’n dorp of stad van je geëist wordt. Er komen ‘wetten en regels’. De van boven af georganiseerde samenleving (hiërarchieën) ontstaat.

Weer later in de tijd, de Middeleeuwen, spelen de Gilden een belangrijke rol in de sociale en economische samenleving. Bij de ‘meester’ , de baas leerde je een vak. Als je je best deed had je het als ‘gezel’ beslist niet slecht. Ja, zo werd de leerling genoemd: gezel. Wist u, dat ons woord ‘gezellig’ is ontstaan vanuit de manier waarop ‘gezellen’ destijds met elkaar omgingen? Het was nog gezellig, zo onderling, wel plicht, maar geen onmenselijke en mensonwaardige werk en leefsituaties. Burn-out bestond toen beslist niet omdat de ‘menselijke maat’ niet werd overschreden!

Dan ontstaat, in de 19e eeuw de tweede grote revolutie, de industriële revolutie. Fabrieken ontstaan en de mens wordt ingeschakeld als een ‘ding’, een onpersoonlijke robot die soms 10 tot 12 uur per dag onder de dikwijls meest bizarre omstandigheden moet voldoen-aan, aan de eisen die de baas van de fabriek stelt. Die baas is uitsluitend gericht op geld, verdienen en dikwijls weinig sociaal voelend. Charles Dickens (1812 – 1870) heeft in tal van zijn boeken, deze diep treurige omstandigheden indringend beschreven.

Nu de stap naar het heden. En weer speelt er een grote revolutie, de derde: de digitale revolutie. Werknemers zitten en werken niet meer in die vreselijke 19e eeuwse fabrieken, maar werken in hoge gebouwen, voorzien van airco en klimaatregeling, en biologisch dubieuze ademlucht, 8 uur per dag achter hun beeldscherm. Heel onnatuurlijk, heel ver afstaand van wat eigenlijk bij de biologische en psychologische hoedanigheden van de mens past, bezien vanuit de evolutie. Maar ja, plicht is plicht, je moet beslist voldoen aan, want anders verdien je geen geld om te leven, kom je niet meer mee in de gedigitaliseerde maatschappij en ben je al snel een ‘outcast’. Plichtsbetrachting en moeten voldoen aan, zoals in deze tijd wordt geëist, staat erg ver af, van hetgeen ooit was. De oorsprong van de mens, in zijn genen nog steeds aanwezig, was een vrije geest, een creatief levende mens. Zou het kunnen zijn, dat een ‘vrije geest, veel meer levensruimte biedt om o.a. het lichaam ontspannen en zinvol te laten functioneren? De toekomst zal het uitwijzen, want dan zal het gebruik van antidepressivum en tranquilizers beslist afnemen en de mens zal zich gelukkiger voelen.

Luisteraars, graag tot de volgende week.

Copyright 27-08-2017 Jaap Huibers, Amerongen

 

 

 


Eerder verschenen Jaap Huibers:

- Aangezichtszenuwpijn (trigeminusneuralgie), tanden, kiezen, noordoosten wind en Colocynthis D3
- Kapitaal, inkomen en gezondheid.
- Uien…een zeer oude plantenfamilie met specifieke geneeskrachtige kwaliteiten.
- De Grote Engelwortel, kwetsbare zenuwen en een erg gevoelige maag.
- Het aanraken. De innige band tussen huid en hersenen.
- Column voor 11 februari 2018 – Kiezelzuur (Silicium): voor sterke nagels, glanzend haar en een stralende huid!
- Column voor 4 februari 2018 – Drinkwaterkwaliteit, verontreinigen, lever, nieren en de werking van Paardenbloem en Guldenroede.