RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht


Jaap Huibers


Mindfulness, een aardige benadering om geen slaaf van het eigen denken te hoeven zijn.


Goedemorgen luisteraars,

 

Hoe kun je, als mens, nog enigszins gezond en zinvol leven, zowel lichamelijk als psychisch? Tja, dat vraagt in 2018 een wat andere benadering dan in 1518, om ‘Toen en Nu’ zomaar even naast elkaar te zetten. In 1518….hoe dachten, voelden en hoe gingen mensen met hun lichaam om? En….hoe ziet dat er in 2018 uit? Was ‘Toen’ beter of slechter dan ‘Nu’? Die vraag kun je eigenlijk niet concreet en objectief beantwoorden, want iedere tijd heeft zijn eigen gewoonten, zeden, alsook ‘rariteiten’.

Een ding kun je wel vaststellen: zolang er mensen zijn blijft het dikwijls tobben en nogal eens dweilen met de kraan open. Immers, als je nu eens een klein momentje wilt kijken naar alles wat er aan levende wezens op aarde aanwezig is, planten, dieren en mensen, ja, dan zou je o.a. tot de conclusie kunnen komen, dat juist de menselijke soort een bijna bizarre, soms heel vreemde en in bepaalde gevallen zelfs een ‘gevaarlijke’ soort is. Mensen hebben namelijk een denkvermogen en bewustzijn, die meer ontwikkelde hersenen en dan met name de z.g. hersenschors (neo-cortex), hetgeen planten en dieren niet op die wijze bezitten. Planten en dier ‘zijn’ er, kunnen niet anders dan ‘zichzelf’ zijn, maar mensen willen dikwijls graag iets ‘hebben’.

Door die grotere ontwikkeling van de hersenschors , kan de menselijke soort soms heel vreemde dingen ‘be-denken’, dingen die nogal eens heftig in strijd zijn met de oorspronkelijke, biologische en energetische bedoelingen en noodzakelijkheden voor het echte welzijn van de mens.

Soms is het tragisch om te zien  hoe veel mensen zich zijn gaan gedragen als ‘slaven’ van datgene wat in hun ‘denk-hoofden’ bedacht kan worden. Alles wat mensen zomaar denken, tja, dat moet kunnen, zo vinden we tegenwoordig. Daar schuilt een gevaar. We kunnen alles dan wel bedenken, meestal gericht op een comfortabel, luxe leventje en eigen fortuin gericht (het willen ‘hebben’), maar…de realiteit leert, dat de natuur zo niet in elkaar steekt.

Nu is er tegenwoordig zo’n aardige, wat andere benadering van het menselijk denkvermogen, een benadering, die juist in deze tijd mijnsinziens beslist de moeite waard kan zijn:  Mindfulness…. Sommige mensen doen Mindfulness af als een zoveelste alternatieve ‘modegrill’, maar toch….

Mindfulness, een Engels woord, dat ‘achtzaamheid’ betekent, ook: opmerkzaamheid. Niet zomaar als een ‘slaaf’ achter allerlei opkomende gedachten aanrennen, omdat bijvoorbeeld iedereen uit jou ‘sociale milieu’ dat op die wijze doet. Mindfulness wil mensen opwekken een andere manier van denken en bewustzijn te ontwikkelen. Mindfulness is geen sekte, geen leer, geen geloof, als wel een ‘zoektocht’ naar het leren maken van, voor lichaam en geest,  zinvolle en bewuste keuzen. Dat kan heel waardevol zijn, en zeker gezond, juist in deze tijd, waarin erg veel mensen met hun denken, eigenlijk de, zoals gezegd, ’slaaf’ zijn geworden van hun eigen denk-automatismen. Dan bestaat de kans, dat iemand het echte contact met het eigen lichaam, de eigen gevoelens en het innerlijk beleven, niet meer helder en bewust kan ervaren, omdat ze eigenlijk vanuit een soort collectief ‘zo-moet-het’ denken op een soort ‘automatische-denkpiloot’ leven.

Dat alles kan soms heftige consequenties inhouden voor met name het functioneren van het eigen, vegetatief zenuwstelsel. Want….dat vegetatief zenuwstelsel heeft, evolutionair bezien, oer-oude wortels, die onze orgaanfuncties willen bewaken en gezond houden. En dat kan heel moeilijk worden, als we met ons ‘denk-hoofd’ dingen bedenken en doen, die eigenlijk in strijd zijn met de oorspronkelijke bedoelingen van ons lichamelijk functioneren.

Tenslotte: let wel, Mindfulness is geen ‘medicijn’ tegen bijv. depressie, burn-out of je ‘rot’ voelen. Mindfulness is zo’n  aardige benadering om het eigen denkvermogen zodanig te ‘her-ontdekken’ en te ‘her-ontwikkelen’, dat je geen denkautomaat meer hoeft te zijn als wel, een mens die weer zinvolle en bewuste keuzes kan maken. Immers, het zinvolle van een mensenleven moet altijd uit de mens zelf ontstaan en kan nooit van buitenaf komen.

Luisteraars, graag weer tot de volgende week.

Copyright, 27-05-2018, Jaap Huibers, Amerongen.


Eerder verschenen Jaap Huibers:

- De “Pil”, zink, vit. B6 tekort en neiging tot depressie.
- Winterse noordoosten wind, astma en aangezicht zenuwpijn (trigeminus neuralgie).
- Lofzang op de boerenkool….
- Hoe herken je een echte griep, en wat te doen?
- Stresstest bij kinderen van 1 en 2 jaar….
- Gelukkig Nieuwjaar…over tijd en gezondheid.
- Oudejaar en eigen gebakken veerkrachtige oliebollen.
- Kerstcolumn.
- Maretak (mistletoe), een bijzondere kerstversiering, maar ook een geweldig geneeskruid.
- Sint Nicolaas ‘overdenking’.