RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht


Jaap Huibers


24 juni, Sint Jan, zonne-energie, antidepressiva en de kracht van St. Janskruid.


Goedemorgen luisteraars,

U realiseert het zich waarschijnlijk niet, maar…het is vandaag eigenlijk een heel bijzondere dag, ja, een echte feestdag. Het is 24 juni. En dat is de dag waarop in de traditie van zeker 1500 jaar Europese, christelijke beschaving, het Sint Jansfeest werd gevierd. 24 juni, de naamdag van Sint Jan, of wel, Johannes de Doper.

Sint Jansfeest en kerstfeest, dat moet even uitgelegd worden. Sint Jan en kerst zijn eigenlijk elkaars tegendelen. Met kerst staat de zon, hier op het noordelijk halfrond, in zijn laagste stand, en met Sint Jan staat de zon in zijn hoogste stand. Of om het anders te zeggen: met kerst is de buitenwereld wat donker, is er weinig Licht en Zonnekracht. Met Sint Jan zijn de dagen lang en de nachten kort, want er is veel Licht en Zonnekracht aan de hemel.

Zonlicht en zonne-energie is van ongekend belang voor onze gezondheid en ons welbevinden. Bij die jaarlijkse afname van uiterlijke zonnekracht, dus in de herfst en rond de jaarwisseling, neemt het aantal mensen dat last heeft van depressieve gevoelens en  enige somberheid altijd wel toe. Eigenlijk zou je de kracht van de zon, het Zonlicht, kunnen aanmerken als het best werkend antidepressivum.

Nu is er zo’n bijzonder kruid, dat vernoemd is naar Sint Jan: het St. Janskruid, dat juist rond 24 juni uitbundig in bloei staat, De Latijnse naam is Hypericum perforatum.

In oude, 16e en 17e eeuwse kruidenboeken wordt over het St. Janskruid ondermeer gezegd: “Als de verslagenheid van Geest het gebeente doet verdorren, wekt Hypericum het Licht in de mens en wordt melancholie en zwaarte in de ziel verdreven”.

O dierbare luisteraars, wat een prachtige oude taal. Verslagenheid van geest en zwaarte van de ziel. Tegenwoordig doen we dat af met zoiets als: ja, ik ben effe een beetje depri, ja, ik zie het effe allemaal niet zo zitten…Als je met zulke klachten bij een arts komt ga je soms al snel met een antidepressivum naar huis, een niet altijd ongevaarlijk medicijn, waar je meestal ook niet meer af komt. Sommige artsen noemen zo’n middel doodleuk een ‘stemmingsverbeteraar’. Bij sommige mensen werkt een antidepressivum dan weliswaar om de neerslachtige gevoelens te onderdrukken, maar zo’n antidepressivum vlakt jouw eigen normale gevoelens en emoties sterk af. Je wordt er eigenlijk zo ‘on-eigenlijk’ van in jezelf.

En dan is er toch ook dat St. Janskruid. Een kruid dat veel ‘zonnekracht en zonne-energie’ in zijn blad en bloemknoppen heeft opgeslagen. Ja, St. Janskruid is echt een zonne-kruid.

Maar nu nog iets interessants. Uit vele, zelfs medisch-wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat Hypericum een licht antidepressief effect heeft Mensen die gevoelig zijn voor de beschreven stand van de zon, die dus reageren op de aanwezigheid van veel of weinig zonlicht, kunnen dikwijls baat hebben bij het gebruik van Sint Janskruid tinctuur of een ander Hypericumpreparaat, dus juist bij zo’n lichte vorm van depressie, van wat zwaarmoedigheid. Zijn  die (zon)lichtgevoelige mensen ook echt depressief, in psychiatrische zin? Welnee luisteraars. Er is even wat te weinig zonnekracht, zonne-energie en als het eigen innerlijk enthousiasme niet groot is, iemand over weinig geestkracht van binnenuit kan beschikken, dan kan zich zo’n genoemde somberheid ontwikkelen. Antidepressiva, die vlakken jouw eigen gevoelens en emoties af, maar….St. Janskruid voegt juist iets toe! Ja, het geeft jou weer iets van die noodzakelijke zonnekracht en zonne-energie. Er ontstaat weer Licht in jouw eigen binnenste.

Vandaag, 24 juni, Sint Jans dag, de dag waarop het Licht zijn hoogste stand, kracht en energie wil schenken. Misschien toch zinvol om vandaag, nou, 1 seconde dan, met een knipoogje naar de zon, in jezelf te durven zeggen:

Dank je wel voor al dat Licht en alle Levensenergie die je ons schenkt.

Luisteraars, graag weer tot de volgende week.

Copyright 24-06-2018, Jaap Huibers, Amerongen.


Eerder verschenen Jaap Huibers:

- De “Pil”, zink, vit. B6 tekort en neiging tot depressie.
- Winterse noordoosten wind, astma en aangezicht zenuwpijn (trigeminus neuralgie).
- Lofzang op de boerenkool….
- Hoe herken je een echte griep, en wat te doen?
- Stresstest bij kinderen van 1 en 2 jaar….
- Gelukkig Nieuwjaar…over tijd en gezondheid.
- Oudejaar en eigen gebakken veerkrachtige oliebollen.
- Kerstcolumn.
- Maretak (mistletoe), een bijzondere kerstversiering, maar ook een geweldig geneeskruid.
- Sint Nicolaas ‘overdenking’.