RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht


Jaap Huibers


Column voor 1 juli 2018 – Drukke kinderen, vakantietijd en de rust bevorderende werking van het Slaapmutsje


Goedemorgen luisteraars,

 

Als je al wat ouder bent kun je een stuk van het verleden overzien. Dan kun je allerlei soorten vergelijkingen maken in de zin van ‘toen en nu’. Om er een vergelijking  uit te pikken: hoe was het gedrag en de leefwijze van kinderen ‘toen’, neem zo’n 70 jaar geleden, mijn eigen jeugdjaren, en wat neem je ‘nu’ waar als je het gedrag en de leefwijze van kinderen observeert, en dan in zijn ‘algemeenheid’ bezien, wel te verstaan?

Over een ding kunnen u en ik het beslist eens zijn, zeker als u ook tot mijn leeftijdscategorie behoort: er is heel erg veel ‘anders’ geworden.

De afgelopen decennia kwam het ADHD-probleem heftig in de belangstelling. Drukke kinderen, met weinig concentratie. Op dit moment hoor je daar weer wat minder over, maar, om me heen kijkend, zie ik dikwijls veel erg drukke kinderen. Kinderen mogen best plezier hebben, wat enthousiast zijn, soms wat uitgelaten zijn, maar….’er zijn grenzen’, zoals mijn grootmoeder altijd duidelijk aangaf en liet blijken.

Ik heb de indruk dat sommige eigentijdse ouders nogal eens moeite hebben om die zinvolle grenzen voor hun kinderen te bepalen en te realiseren. We leven m.i. een beetje in een cultuur  waar ‘alles’ maar moet kunnen.

Grenzen stellen is moeilijk en lastig, want het kind van ‘nu’ is schijnbaar veel ‘mondiger’ dan een kind van ‘toen’, zeg zo’n 70 jaar geleden. Dus hebben sommige kinderen dikwijls een stevig weerwoord als de ouders hen ook maar ergens in belemmeren of wat kritisch zijn. De drukke kinderen van ‘nu’, zijn dikwijls ook erg ‘luidruchtig’ in hun gedrag. Niet gewoon praten, maar al snel schreeuwen. Dat kan en mag, als het eens even zo uitkomt. Het zijn kinderen, nietwaar, maar kinderen zouden  kunnen leren, dat er ook wel momenten zijn waar het rustiger kan. Drukke kinderen, zeg maar de hyperactieve kinderen, schijnen dikwijls geen ‘grenzen’ te kennen en de ouders staan er soms machteloos bij, want ingrijpen in het gedrag van deze kinderen is echt heel moeilijk en lastig.

Kinderen van ‘nu’ worden ook overvoerd door god-weet-hoeveel indrukken en alles wat aan moderne onrust en mogelijkheden in beeld komt. Ze willen en moeten absoluut overal aan mee kunnen doen, want anders vallen ze wat uit de toon bij de leeftijdgenoten.

Het unieke van opvoeden is m.i. de ‘gouden middenweg’ proberen te vinden tussen enerzijds meewerken en bevorderen van een goede en gezonde ontwikkeling en vooral de mogelijkheden daartoe creëren, en anderzijds –ik zeg het toch weer- zinvolle grenzen stellen en vooral controleren of de door de ouders gestelde grenzen worden begrepen, en, geëerbiedigd.

Nu is er zo’n heel liefelijk ogend kruidje, dat juist bij die al te drukke kinderen dikwijls erg zinvol kan werken. Dat is het Slaapmutsje. In het Latijn heet het plantje: Eschscholzia Californica. Het is een super veilig geneeskruid en werd door de Indianen uit het Californisch gebied van Amerika al gebruikt bij onrustige kinderen, gespannenheid en slapeloosheid. Slaapmutsje draagt er namelijk toe bij dat de slaap beter wordt, rustiger en dieper, waardoor er meer ontspanning in het zenuwstelsel kan ontstaan. Drukke kinderen slapen dikwijls ook wat onrustiger en vooral minder diep. Kortom, als kinderen steeds maar erg druk en onrustig zijn, is Slaapmutsje, bijv. Als Eschscholzia-tinctuur, het proberen zeker waard. Heeft geen bijwerkingen en heeft op de zich nog ontwikkelende hersentjes van de kinderen geen invloed, hetgeen we van zo’n paardenmiddel als Ritalin niet echt weten.

Ik heb goede dingen van het Slaapmutsje kunnen waarnemen, zeker als de vakantietijd weer aanbreekt en ouders en kinderen soms snel geïrriteerd kunnen raken, omdat de vaste, bekende patronen en regelmaat er even niet zijn, wat op zich al een bron van onrust kan vormen.

 

Luisteraars, graag weer tot de volgende week.

Copyright, 01-07-2018, Jaap Huibers, Amerongen.


Eerder verschenen Jaap Huibers:

- De “Pil”, zink, vit. B6 tekort en neiging tot depressie.
- Winterse noordoosten wind, astma en aangezicht zenuwpijn (trigeminus neuralgie).
- Lofzang op de boerenkool….
- Hoe herken je een echte griep, en wat te doen?
- Stresstest bij kinderen van 1 en 2 jaar….
- Gelukkig Nieuwjaar…over tijd en gezondheid.
- Oudejaar en eigen gebakken veerkrachtige oliebollen.
- Kerstcolumn.
- Maretak (mistletoe), een bijzondere kerstversiering, maar ook een geweldig geneeskruid.
- Sint Nicolaas ‘overdenking’.