RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht


Jaap Huibers


St, Janskruid, 24 juni en de Zon in zijn hoogste kracht….


Goedemorgen luisteraars,

In het jaarritme van de Zon kunnen we, vanaf de aarde bekeken, twee ‘omslag- of kantelmomenten’ waarnemen. Met Kerst, 25 december, staat de Zon in zijn laagste stand. Na enige dagen stilstand keert het tij en begint de Zon weer te klimmen. De dagen worden langer en de zonne-energie, merkbaar aan licht en warmte, begint toe te nemen.

Die klim van de zon aan de hemelboog beslaat een half jaar. Dan komt de Zon in zijn hoogste stand, op 24 juni en dat is morgen.

24 juni is de feestdag van Sint Jan, zoals de ouder overleveringen vertellen.

De laatste jaren is uit vele onderzoeken gebleken, dat de lichtkracht van de Zon invloed heeft op ons lichaam en met name op ons zenuwstelsel en onze psychische gesteldheid.

Als de Zon, zo rond 25 december heel laag aan de hemel staat, blijken veel mensen de neiging tot somberen en zelfs depressiviteit te vertonen.

Als de Zon, rond 24 juni in zijn hoogste stand staat, blijkt dat aantal somberaars opmerkelijk minder te zijn.

In feite is de Zon de ‘levensbron’ bij uitstek, de bron van licht, warmte en levensenergie, die ons hele ‘wezen’ doorstraalt.

Niet zomaar werd de Zon in vele oude culturen aangemerkt en aanbeden, als de bron van alle leven.

Goud werd in die oudheid aangemerkt als de tastbare verschijningsvorm van de zonnekracht. Het aardige is, dat het homeopathisch verdunde goud, als Aurum metallicum 4CH, in veel gevallen erg goed werkzaam blijkt te zijn, als middel bij depressies, somberen, levensangst en zwaarmoedigheid. Het is een ‘licht’ brengend middel bij de genoemde ‘donkere’ stemmingen.

En dan is er ook nog dat prachtige,  royaal geel bloeiend kruid, het Sint Janskruid.

In het Latijn heet de plant Hypericum perforatum. Sint Janskruid wordt in vele oude kruidenboeken besproken en geprezen. Er bestaan tal van legenden en verhalen over dit bijzondere kruid, dat juist op of rond Sint Jan, 24 juni, zo rijkelijk bloeit.

In al die oude verhalen komen steeds twee aspecten van het Janskruid aan de orde:

Ten eerste: de blaadjes. Als je een blaadje tegen het licht houdt, zie je heel veel doorschijnende puntjes in het blad. Dat zijn kliertjes die een bepaalde stof bevatten.

De legende wil, dat de duivel het Janskruid kapot heeft willen bijten. Maar het Janskruid hield stand. Die doorschijnende stipjes in het blad zijn de resterende ‘littekens’ van de duivelse tanden-beten.

Waarom wilde de duivel het Janskruid uit de wereld bijten? Omdat het Janskruid heel veel ‘lichtkracht’ bezit en dat was in de ogen van de duivel een gruwel, want  hij was immers de heerser van de duisternis, de onderwereld.

Ten tweede: als je een bloemknopje tussen je vingers  plat knijpt, dan komt er een bloedrode olie tevoorschijn.

Zowel die doorschijnende kliertjes in het blad, als de rode olie in de bloemknoppen, bevat een stof met de naam, hypericine. Deze stof blijkt een bewezen anti-depressieve werking te bezitten.

Vandaar dat het Sint Janskruid tegenwoordig aangemerkt wordt als een heel bruikbaar kruid bij lichte vormen van depressie en zwaarmoedigheid.

Hoe boeiend dat mensen in die lang vervlogen tijd al hadden opgemerkt dat Hypericum, het Janskruid, werkzaam bleek, als de krachten van ‘het donkere’ bezit van je ziel hebben genomen. Dan word je immers depri en somber.

En hoe noemden de mensen in de Middeleeuwen het janskruid?

Het ‘Jaag den duvel’ kruid, of wel, het verdrijft het duivelse, het donkere uit de psyché en geeft Licht en helderheid. Ik wens u een lichtvolle en zonnige St.Jansdag.

Luisteraars, graag weer tot de volgende week.

Copyright, 23-06-2019, Jaap Huibers


Eerder verschenen Jaap Huibers:

- Advent, erwten en muizenissen
- Gierst, een zeer gezond ‘arme-lui’s voedsel.’
- Humor, humeur en vier ‘lichaamssappen’.
- Slaap voor middernacht telt dubbel.
- Herfst, hoesten, en de werking van 3 kruiden en een hoestsiroop
- De genezende werking van STILTE……
- Hartoverslagen, galsteentjes, en een onrustige dikke darm.
- Lavendel, slapeloosheid en het vegetatief zenuwstelsel.
- Een weekje aan zee…., astma, eczeem en jodium